Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel14. marts 2023Repræsentationen i Danmark

Migrationspakke

Kommissionen har vedtaget en pakke om integreret europæisk grænseforvaltning og gensidig anerkendelse af afgørelser om tilbagesendelse

Grænsevagt

Pressemeddelelse

Meddelelse om fastlæggelse af den flerårige strategiske politik for integreret europæisk grænseforvaltning - KOM(2023)146

Bilag til meddelelsen

Kommissionens henstilling* om gensidig anerkendelse af afgørelser om tilbagesendelse og fremskyndelse af tilbagesendelser ved gennemførelsen af direktiv 2008/115/EF

*Dette udkast er principgodkendt og vil blive vedtaget formelt på et senere tidspunkt.

Baggrund:

Pakken består af to dele: En meddelelse om etablering af den flerårige strategiske politik for integreret europæisk grænseforvaltning samt en henstilling om gensidig anerkendelse af afgørelser om tilbagesendelse og fremskyndelse af tilbagesendelser

Handlingsplan for det centrale Vestbalkan - december 2022

Handlingsplan for det centrale Middelhav - november 2022

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
14. marts 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark