Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel6. juni 2023Repræsentationen i Danmark

Migrationsruterne i det vestlige Middelhavsområde og Atlanterhavet.

Kommissionen præsenterer en ny handlingsplan for den vestlige Middelhavsrute og Atlanterhavsruten

Migration

Kommissionen har fremlagt en EU-handlingsplan for migrationsruterne i det vestlige Middelhavsområde og Atlanterhavet.

I sin skrivelse til Det Europæiske Råd af 20. marts 2023 gentog kommissionsformand Ursula von der Leyen Kommissionens igangværende arbejde med de medlemsstater, der er mest berørt af handlingsplanerne for det vestlige Middelhavsområde og Atlanterhavet. Denne handlingsplan er også en direkte opfølgning af den ekstraordinære samling i Rådet (retlige og indre anliggender) i november 2022. Ministrene forpligtede sig dengang til at gennemføre EU's handlingsplan for det centrale Middelhavsområde, efterfulgt af EU's handlingsplan for Vestbalkan, og godkendte udarbejdelsen af lignende handlingsplaner for de vigtigste migrationsruter.

EU har styrket sit partnerskab med de vigtigste oprindelses- og transitlande på ruten i fuld samordning med sine medlemsstater som Team Europe. Foranstaltninger truffet af EU, medlemsstaterne og internationale partnere har bidraget til det store fald i antallet af irregulære indrejser. Ikke desto mindre er antallet af irregulære indrejser* fortsat højt Dette kræver fortsat årvågenhed og konkrete operationelle foranstaltninger, der er forankret i det nuværende effektive samarbejde.

Denne handlingsplan indeholder 18 målrettede operationelle foranstaltninger, der er struktureret i to søjler. Målet er at støtte medlemsstaterne i at styrke migrationsstyringen på ruten, forebygge irregulære udrejser og redde liv samtidig med et tæt samarbejde med de vigtigste partnerlande. 

Den fulde pressemeddelelse

Værktøjskasse til håndtering af misbrug af erhvervsmæssig transport til irregulær migration til EU

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
6. juni 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark