Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel23. marts 2022Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Modtagelse af krigsflygtninge fra Ukraine

Formålet med den meddelelse Kommissionen vedtog onsdag den 23. marts 2022, er at hjælpe dem, der flygter fra krigen, og bistå de medlemsstater, der hjælper dem...

Border region between Poland and Ukraine (Korczowa)

Meddelelsen indeholder horisontale dimensioner i forbindelse med krisen og foreslår:

  • at der iværksættes vigtige netværk for at støtte solidaritetsplatformen og den bedst mulige udnyttelse af ressourcer og ekspertise
  • at der stilles ny finansiering til rådighed, og at anvendelsen af EU-midler fremskyndes
  •  at der indføres særlige strukturer, og at medlemsstaterne informeres om de midler og den infrastruktur, der allerede er til rådighed.

Meddelelsen fokuserer især på beskyttelse af børn, da 90 % af flygtningene er kvinder og børn. Der foreslås en indsats på 8 centrale områder for at imødegå risikoen for menneskehandel og misbrug af børn: sikre tilflugtssteder, særlig omsorg for børn, uddannelse, sundhedspleje, bolig, indkvartering, job og solidaritet.

Andre initiativer, der er fremsat:

  • portal for skoleuddannelse
  • mekanisme for overførsel af lægemidler inden for EU
  • den ukrainske udgave af EU's børneprofilværktøj og EU's talentpulje
  • initiativ vedrørende ”safe house” — støtte til Airbnb (og lignende platforme) og til europæere, der stiller deres hjem til rådighed for flygtninge
  • et værktøj til færdighedsprofilering, der giver ukrainerne mulighed for at kortlægge deres færdigheder, kvalifikationer og erfaring.

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
23. marts 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark