Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel12. februar 2019Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Nødforanstaltninger for jernbanesikkerhed og konnektivitet ved manglende Brexitaftale

Da der er stigende risiko for, at Det Forenede Kongerige forlader EU den 30. marts i år uden nogen udtrædelsesaftale, har Kommissionen vedtaget et forslag til at afbøde for de væsentlige konsekvenser, som et sådant scenarie vil have for...

Nødforanstaltninger for jernbanesikkerhed og konnektivitet ved manglende Brexitaftale

Dagens forslag vil sikre gyldigheden af sikkerhedsgodkendelser for visse dele af jernbaneinfrastrukturen i en stærkt begrænset periode på tre måneder, således at der kan indføres mere langsigtede løsninger i overensstemmelse med EU-reglerne. Forslaget vedrører især Eurotunnellen og vil være betinget af, at Det forenede Kongerige opretholder sikkerhedsstandarder, der lever op til EU-kravene. Dette vil sikre, at beskyttelsen af jernbanepassagererne, borgernes sikkerhed og forebyggelse af større forstyrrelser i den grænseoverskridende jernbanedrift og regelmæssige forbindelser efter Det Forenede Kongeriges udtræden af EU.

I tillæg til forslaget er det også væsentligt, at de pågældende virksomheder og nationale myndigheder fortsat træffer alle nødvendige foranstaltninger for at leve op til EU-reglerne for lokomotivførercertifikater, markedsadgang samt sikkerhedscertifikater og ‑godkendelser, som kræves for at operere i EU.

Dagens forslag følger Det Europæiske Råds opfordring (artikel 50) i november og december 2018 til at intensivere forberedelserne på alle niveauer og vedtagelsen den 19. december 2018 af Kommissionens nødhandlingsplan. Til dato er der blevet foreslået 19 lovgivningsmæssige foranstaltninger, og der er offentliggjort 88 meddelelser om Brexitforberedelser. Det er vigtigt at bemærke, at nødforanstaltningerne hverken vil eller kan afhjælpe de generelle konsekvenser af en manglende aftale, og de kan heller ikke på nogen måde kompensere for den manglende forberedelse eller erstatte alle fordelene ved et EU-medlemsskab eller de fordelagtige betingelser i en overgangsperiode, jf. udtrædelsesaftalen. Dagens forslag er af midlertidig karakter, af begrænset omfang og vil blive vedtaget ensidigt af EU. Det tager hensyn til drøftelser med medlemsstaterne. Kommissionen vil fortsat støtte medlemsstaterne i deres forberedelser og har yderligere intensiveret sin indsats ved eksempelvis at organisere besøg i alle EU's 27 hovedstæder.

De næste skridt

Europa-Kommissionen arbejder tæt sammen med Europa-Parlamentet og Rådet om at sikre vedtagelsen af den foreslåede retsakt, således at den træder i kraft inden den 30. marts 2019.

Baggrund

Det er fortsat Kommissionens mål og prioritet at få udtrædelsesaftalen ratificeret. Som understreget i Kommissionens første meddelelse om Brexitforberedelser af 19. juli 2018 vil Det Forenede Kongeriges beslutning om at forlade Den Europæiske Union forårsage alvorlige forstyrrelser, uanset hvilken situation det ender med.

Interessenter, nationale myndigheder og EU-myndigheder bør således forberede sig på to mulige scenarier:

  • Hvis udtrædelsesaftalen ratificeres inden den 30. marts 2019, finder EU-retten ikke længere anvendelse på eller i Det Forenede Kongerige pr. 1. januar 2021, dvs. efter en overgangsperiode på 21 måneder Udtrædelsesaftalen giver mulighed for en enkelt forlængelse af overgangsperioden i op til et eller to år.
  • Hvis udtrædelsesaftalen ikke ratificeres inden den 30. marts 2019, vil der ikke være nogen overgangsperiode, og EU-retten finder ikke længere anvendelse på eller i Det Forenede Kongerige pr. 30. marts 2019. Dette kaldes også udtræden uden aftale eller "brat overgang".

I det seneste år har Kommissionen offentliggjort 88 sektorspecifikke forberedelsesmeddelelsermed henblik på at oplyse offentligheden om konsekvenserne af Det Forenede Kongeriges udtræden, hvis der ikke indgås en udtrædelsesaftale. Med dagens forslag har Kommissionen nu fremsat 19 forslag til retsakter om Brexitforberedelserne og nødberedskabsarbejdet. Kommissionen har også afholdt tekniske drøftelser med de 27 EU-medlemsstater om såvel generelle forberedelser som sektorspecifikke, juridiske og administrative forberedelsestiltag. De præsentationer, der anvendes på disse tekniske seminarer, er tilgængelige online. Kommissionen er også begyndt at besøge de 27 EU-medlemsstater for at sikre, at de nationale nødplaner er på rette spor, og er behjælpelig med at svare på spørgsmål i forberedelsesfasen.

Detaljer

Publikationsdato
12. februar 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark