Gå til hovedindholdet
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel21. maj 2018Repræsentationen i Danmark

Nordic Clean Energy Week

København og Malmö er værter på årets største topmøde om vedvarende energi. Energiministre fra G20+ landene, heriblandt USA, Kina, Indonesien, Tyskland, Frankrig og Sydkorea, gæster København fra 21. til 25. maj.

Nordic Clean Energy Week

Kommissionen deltager også - læs mere nedenfor:

Europa-Kommissionen deltager i Mission Innovation og ministermødet om ren energi - En forøgelse af ren energi er en global topprioritet...!

Næstformand Maroš Šefčovič og kommissær Miguel Arias Cañete og Carlos Moedas vil den 23. og 24. maj deltager i to ministermøder med fokus på den globale omstilling til ren energi. Næstformand Maroš Šefčovič med ansvar for energiunionen og kommissær Carlos Moedas med ansvar for forskning vil deltage i Mission Innovation-ministermødet i Malmö. Denne tredje mission innovation (MI-3), som Danmark, Sverige, Finland, Norge og Europa-Kommissionen og Nordisk Ministerråd er fælles formænd for, drejer sig om at fremme ren energi, innovation og øge finansieringen af offentlig forskning og udvikling inden for ren energi. Energiministre vil sammen med højtstående virksomhedsledere og forskere fejre de hidtidige resultater og sætte fokus på nye områder. Miguel Arias Cañete, der er EU-kommissær for klima og energi, vil deltage i København i det 9. ministermøde om ren energi (CEM9). Danmark, Sverige, Finland, Norge, Nordisk Ministerråd og Europa-Kommissionen på vegne af Den Europæiske Union er fælles formænd for. Virksomhedsledere fra energisektoren og højtstående finansledere vil deltage. CEM er et vigtigt forum for at fremme den globale omstilling til ren energi og teknologier inden for ren energi. Det fokuserer på fremme af politikker og programmer, der styrker teknologier i forbindelse med ren energi, udveksling af erfaringer og bedste praksis samt tilskyndelse til omstilling til en global økonomi baseret på ren energi. Landene, der deltager i begge fora, repræsenterer omkring 90 % af de globale investeringer i ren energi og 75 % af de globale udledninger af drivhusgas - Program...

Kommissær Miguel Arias Cañete skal diskutere omstilling til ren energi ved energiinfrastrukturforum:

Miguel Arias Cañete, der er EU-kommissær for klima og energi, åbner det årlige energiinfrastrukturforum i København den 24. maj i forbindelse med ministermødet om ren energi. Forummet blev oprettet som en del af strategien for energiunionen, og formålet med det er at fjerne tekniske og reguleringsmæssige hindringer for at energi kan flyde uhindret i EU og for at diskutere vigtigeg emner forbundet med infrastruktur og EU's energipolitik. Repræsentanter for EU-institutionerne, operatører af overførselssystemer, projektinitiativtagere, reguleringsmyndigheder, energiselskaber, NGO'er og finansverdenen vil samles ved denne begivenhed for at diskutere udfordringerne ved udviklingen af Europas energiinfrastruktur og opbygningen af et indre energimarked - Bagrund m.m.

Detaljer

Publikationsdato
21. maj 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark