Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel16. marts 2017Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Ny rapport om farlige produkter i EU

Kommissionen har offentliggjort nye tal over antallet af farlige produkter der i 2016 udløste varslinger på tværs af EU...

snow-boardhjelm_hemera-web.jpg

I 2016 anvendte de nationale myndigheder systemet mere aktivt og fjernede flere farlige produkter fra butikkerne. Flere og flere af de farlige produkter, der meddeles på det hurtige varslingssystem, sælges dog på onlineplatforme. Derfor har Kommissionen optrappet sit samarbejde med Amazon, eBay og Alibaba for at gå mere aktivt ind i håndteringen af produkter, der muligvis ikke er sikre eller ikke opfylder kravene, på de af deres websteder, der sælger til EU.

EU-landene har intensiveret deres samarbejde, og de anvender i stigende grad det hurtige varslingssystem til at sikre, at farlige produkter hurtigt bliver fjernet i hele EU. I 2016 blev der via det hurtige varslingssystem formidlet 2 044 varslinger om farlige produkter blandt de nationale myndigheder. Der blev fulgt op på disse varslinger med 3 824 tiltag såsom produkttilbagekaldelser. Antallet af reaktioner var mere end dobbelt så højt som i tidligere år. Det viser, at de nationale myndigheder følger bedre op på varslinger og træffer de nødvendige foranstaltninger for at gøre markedet mere sikkert for forbrugerne.

Europa-Kommissionen har også samarbejdet med de nationale myndigheder om at gøre systemet endnu mere brugervenlig, og det offentlige websted er blevet moderniseret for at tilskynde virksomheder og forbrugere til at anvende det.

Baggrund

Siden 2003 har det hurtige varslingssystem sikret, at oplysninger om farlige nonfoodprodukter, der er trukket tilbage fra markedet og/eller tilbagekaldt hvor som helst i Europa, straks formidles videre til medlemsstaterne og Europa-Kommissionen. På denne måde kan passende opfølgende tiltag (forbud mod/stop for salg, tilbagetrækning, tilbagekaldelse eller toldmyndighedernes afvisning af import) træffes overalt i EU.
31 lande (EU samt Island, Liechtenstein og Norge) deltager på nuværende tidspunkt i systemet. Det hurtige varslingssystem fungerer på baggrund af det daglige og kontinuerlige samarbejde mellem medlemsstaterne.

Detaljer

Publikationsdato
16. marts 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark