Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel18. oktober 2017Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Ny undersøgelse af EU's og USA's værn om privatlivets fred

Kommissionen's første årlige evalueringsrapport om EU's og USA's værn om privatlivets fred, som har til formål at beskytte personoplysninger om europæere, der er udstationeret hos amerikanske selskaber i erhvervsmæssigt øjemed.

password_stockphoto_thinkstock_web.jpg

Da Kommissionen lancerede værnet om privatlivets fred i august 2016, forpligtede den sig til at evaluere værnet årligt for at vurdere, om personoplysninger fortsat beskyttes i tilstrækkelig grad. Rapporten af dags dato bygger på møder med alle de relevante amerikanske myndigheder, som fandt sted i Washington midt i september 2017, og på input fra en lang række interessenter (blandt andet rapporter fra virksomheder og NGO'er). Uafhængige databeskyttelsesmyndigheder fra EU's medlemsstater deltog også i evalueringen.

Rapporten viser i store træk, at værnet om privatlivets fred fortsat sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger, der overføres fra EU til deltagende virksomheder i USA. De amerikanske myndigheder har oprettet de strukturer og procedurer, der er nødvendige for at sikre et velfungerende værn om privatlivets fred, såsom nye former for klageadgang for personer fra EU. Der er oprettet procedurer til håndtering af klager og håndhævelse, og samarbejdet med de europæiske databeskyttelsesmyndigheder er blevet optrappet. Certificeringsproceduren fungerer godt, og over 2 400 virksomheder er nu blevet certificeret af USA's handelsministerium. Hvad angår de amerikanske myndigheders adgang til personoplysninger af hensyn til den nationale sikkerhed, anvendes de relevante sikkerhedsforanstaltninger stadig på den amerikanske side.

Anbefalinger til yderligere forbedring af værnet om privatlivets fred

De næste skridt:

Rapporten fremsendes til Europa-Parlamentet, Rådet, databeskyttelsesmyndighedernes Artikel 29-gruppe og til de amerikanske myndigheder. Kommissionen vil arbejde sammen med de amerikanske myndigheder om opfølgning på sine anbefalinger i de kommende måneder. Kommissionen vil fortsat nøje overvåge, hvorvidt ordningen for værnet om privatlivets fred er velfungerende, herunder de amerikanske myndigheders overholdelse af deres forpligtelser.

Baggrund

Afgørelsen om EU's og USA's værn om privatlivets fred blev vedtaget den 12. juli 2016, og ordningen for værnet om privatlivets fred trådte i kraft den 1. august 2016. Denne ordning beskytter de grundlæggende rettigheder for alle personer i EU ved overførsel af deres personoplysninger til USA til kommercielle formål, samtidig med at den skaber større juridisk klarhed for de virksomheder, der benytter sig af transatlantiske overførsler af oplysninger.

For eksempel ved onlinekøb eller ved brug af sociale medier i EU kan personoplysninger indsamles i EU af en deltagende amerikansk virksomheds filial eller forretningspartner, der derefter overfører oplysningerne til USA. For eksempel kan en rejseagent i EU fremsende navne, kontaktoplysninger og kreditkortnumre til et hotel i USA, der er registreret i værnet om privatlivets fred.

Detaljer

Publikationsdato
18. oktober 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark