Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel20. november 2019Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Ny undersøgelse: Danskerne mener, at de har fordel af international handel

78 % af danskerne mener, at de har fordel af international handel. Det er den højeste andel i EU.81 % mener, at EU er mere effektiv til at varetage Danmarks internationale handelsinteresser, end Danmark selv ville være.

Eurobarometerundersøgelse om handel

Resultaterne af undersøgelsen viser også, at 60 % af alle europæere føler, at de personligt har gavn af international handel, hvilket er 16 procentpoint mere end for 10 år siden på det tidspunkt, hvor den tidligere undersøgelse fandt sted. Undersøgelsen viste også, at 71 % af respondenterne mener, at EU er mere effektiv med hensyn til at forsvare deres landes handelsinteresser end disse lande selv.

Undersøgelsens resultater bekræfter derfor, at der er et godt match mellem de prioriteter, der er formuleret af EU's borgerne, og dem, der er fastsat i EU's "Handel for alle"-strategi, som er blevet fulgt i de sidste fem år. I denne periode har EU set 16 nye handelsaftaler træde i kraft, herunder omfattende aftaler med Canada og Japan. Den internationale handel skaber i dag grundlag for 36 mio. arbejdspladser i EU, 5 mio. flere end i 2014. Der har været øget fokus på gennemsigtighed og bæredygtig udvikling, hvor miljø og arbejdstagerrettigheder er blevet en hjørnesten i EU's handelspolitik. Ensidige protektionistiske foranstaltninger har øget behovet for, at EU optrapper og forsvarer europæerne mod andres urimelige og ulovlige handelsforanstaltninger. I øjeblikket finder over 130 handelspolitiske EU-beskyttelsesforanstaltninger anvendelse, hvilket bidrager til at beskytte 343 000 europæiske job.

Detaljer

Publikationsdato
20. november 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark