Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel1. marts 2021Repræsentationen i Danmark

Nye EU-energimærker...

For at hjælpe EU's forbrugere med at nedbringe deres energiregninger og CO2-fodaftryk vil en helt ny udgave af det velkendte EU-energimærke blive taget i brug i alle forretninger og onlinebutikker fra mandag den 1. marts 2021.

Nye EU-energimærker

De nye energimærker vil i første omgang gælde for fire produktkategorier: køleskabe og frysere, opvaskemaskiner, vaskemaskiner og fjernsyn (og andre eksterne billedskærme). Der vil blive indført nye energimærker for elpærer og lamper med fast indbyggede lyskilder den 1. september, og andre produkter vil følge trop i de kommende år.

Da flere og flere produkter efterhånden klassificeres som A+, A++ eller A+++ efter den nuværende skala, består den vigtigste ændring i at vende tilbage til en enklere A-G-skala. Ifølge denne skala stilles der større krav, og det betyder, at kun meget få produkter i første omgang er energieffektive nok til at blive placeret i klasse A. Derved skabes der plads til mere energieffektive produkter i fremtiden. De mest energieffektive produkter, der i øjeblikket er på markedet, vil nu typisk blive mærket som "B", "C" eller "D". Der tilføjes en række nye elementer på mærkerne, herunder et QR-link til en EU-dækkende database, hvor forbrugerne kan finde flere oplysninger om produktet. En række nye regler om miljøvenligt design træder også i kraft den 1. marts — navnlig om mulighed for reparation og krav om, at fabrikanterne skal kunne levere reservedele i en række år, efter at produkterne ikke længere er på markedet.

Ud over at energieffektivitetsskalaen ændres, er det nye energimærke udformet med klarere og mere moderne symboler. Ligesom de tidligere mærker viser de nye energimærker mere end blot energieffektivitetsklassen. For en vaskemaskine viser de f.eks. vandforbruget pr. cyklus, varigheden af en cyklus og energiforbruget for et standardiseret program.

En anden vigtig ændring er QR-koden i øverste højre hjørne af de nye mærker. Ved at scanne QR-koden kan forbrugerne finde yderligere oplysninger om produktmodellen, f.eks. dens dimensioner, særlige kendetegn og prøvningsresultater, alt afhængigt af apparatet. Alle apparater på EU-markedet skal registreres i en ny EU-dækkende database — produktregistreringsdatabasen for energimærkning (EPREL). Dette vil yderligere lette sammenligningen af produkter af samme type i fremtiden.

Ud over de nye regler for energimærkning findes der tilsvarende nye regler om miljøvenligt design, som træder i kraft den 1. marts 2021. Disse regler vedrører først og fremmest ajourførte mindstekrav til energieffektivitet, og samtidig styrker de forbrugernes rettigheder vedrørende reparationer og støtter den cirkulære økonomi. Producenter eller importører har fremover pligt til at levere en række væsentlige reservedele (motorer og motorbørster, pumper, støddæmpere og fjedre, vasketromler osv.) til professionelle reparatører i mindst 7-10 år efter, at den sidste enhed af en model er blevet markedsført i EU. Producenterne skal også sørge for, at slutbrugerne (dvs. forbrugere, der ikke er professionelle reparatører, men som ønsker selv at reparere ting) kan få leveret bestemte reservedele i en række år efter, at et produkt er taget ud af markedet — f.eks. døre, hængsler og pakninger, der er egnede til gør-det-selv-reparationer. Ifølge lovgivningen er den maksimale leveringstid for alle disse dele 15 arbejdsdage efter bestillingen

Baggrund

EU's energimærke er et velkendt element på husholdningsprodukter som f.eks. elpærer, fjernsynsapparater og vaskemaskiner. Det har hjulpet forbrugerne med at træffe informerede valg i mere end 25 år. I en EU-dækkende Eurobarometer-undersøgelse i 2019 bekræftede 93 % af forbrugerne, at de genkendte mærket, og 79 % bekræftede, at det havde påvirket deres beslutning om, hvilket produkt de købte. Sammen med harmoniserede mindstekrav til ydeevne (kendt som
miljøvenligt design) skønnes EU's regler om energimærkning at reducere forbrugernes udgifter med et tocifret milliardbeløb i euro hvert år. Samtidig medfører de mange andre fordele for miljøet og for producenter og detailhandlere.

De nye klasser i den ændrede energimærkeskala er vedtaget efter en meget grundig og fuldt ud gennemsigtig høringsproces, hvor interessenterne og medlemsstaterne blev nøje inddraget i alle faser, og efter Rådets og Europa-Parlamentets kontrol og tilstrækkelig inddragelse og orientering af producenterne. Som det kræves i rammeforordningen vil andre produktgrupper blive "reskaleret" i de kommende år — bl.a. tørretumblere, produkter til lokal rumopvarmning, klimaanlæg, komfurer, ventilationsaggregater, professionelle køleskabe/fryseskabe, rum- og vandvarmere samt kedler til fast brændsel.

Indførelsen af de reskalerede energimærker falder sammen med ikrafttrædelsen af to horisontale forordninger, der for nylig blev vedtaget for at korrigere eller afklare en række spørgsmål, der var identificeret i de forordninger om energimærkning og miljøvenligt design, som oprindelig blev vedtaget i 2019.

Detaljer

Publikationsdato
1. marts 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark