Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel21. juni 2017Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Nye gennemsigtighedsregler for formidlere på skatteplanlægningsområdet

Kommissionen har foreslået skrappe nye gennemsigtighedsregler for formidlere – f.eks. skatterådgivere, revisorer, banker og advokater – som udarbejder og formidler skatteplanlægning til deres kunder.

tax_hemera_thinkstock_web.jpg

Den seneste tids afsløringer i medierne som f.eks. Panamapapirerne har blotlagt, hvordan nogle formidlere aktivt bistår virksomheder og enkeltpersoner med at undgå beskatning, som regel ved hjælp af komplekse ordninger på tværs af grænserne. Det forslag, der fremlægges i dag, tager sigte på at imødegå denne aggressive skatteplanlægning ved at øge kontrollen med ikke tidligere sete aktiviteter fra skatteplanlæggere og -rådgiveres side.

Baggrund

Juncker-Kommissionen har gjort store fremskridt med at øge gennemsigtigheden på skatteområdet og bekæmpe skattesvig og skatteundgåelse. Der er allerede vedtaget nye EU-regler, der blokerer kunstige skatteordninger, samt nye krav om gennemsigtighed vedrørende finansielle konti, skatteafgørelser og multinationale koncerners aktiviteter, og de træder nu gradvist i kraft. Der forhandles i øjeblikket om forslag til lovgivning om skærpet bekæmpelse af hvidvaskning af penge, krav om offentlig landeopdelt rapportering og skrappere regler for god regeringsførelse vedrørende EU-midler. Desuden skulle en ny EU-liste over ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner være klar inden årets udgang.

Det forslag, der fremlægges i dag, vil yderligere styrke EU's regler for gennemsigtighed på skatteområdet ved at kaste nyt lys over formidleres aktiviteter og de skattemæssige ordninger, der anvendes. Det vil også sikre en harmoniseret EU-tilgang til gennemførelse af de anbefalede obligatoriske bestemmelser om offentliggørelse i OECD's projekt om udhuling af skattegrundlaget (BEPS), som G20 bakker op om. I oktober sidste år gav medlemsstaterne udtryk for deres støtte til et forslag fra Kommissionen vedrørende disse tiltag.

De næste skridt

Forslaget, som består af en ændring af direktivet om administrativt samarbejde, vil blive forelagt for Europa-Parlamentet til høring og for Rådet med henblik på vedtagelse. Efter planen skal de nye indberetningskrav træde i kraft den 1. januar 2019. Derefter er EU's medlemsstater forpligtet til at udveksle oplysninger hver tredje måned.

Detaljer

Publikationsdato
21. juni 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark