Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel30. maj 2017Repræsentationen i Danmark

Nye initiativer om skoler og videregående uddannelser

Kommissionen har præsenteret en strategi for inklusiv og fremtidsorienteret uddannelse af høj kvalitet.Et af forslagene vedrører sporing af færdiguddannede og skal hjælpe medlemsstaterne med at indsamle oplysninger om, hvad færdiguddannede foretager...

unge_istockphoto_thinkstock_web.jpg

Det overordnede formål med disse initiativer er at hjælpe medlemsstaterne med at levere inklusiv uddannelse af høj kvalitet for alle unge gennem en række konkrete tiltag. Tiltagene skal sikre, at de unge får den viden og de færdigheder, de behøver for at kunne deltage fuldt ud i samfundet og reagere på nye muligheder og udfordringer, som f.eks. globaliseringen og de teknologiske forandringer fører med sig. De bør kunne skræddersy deres uddannelse til arbejdsmarkedets skiftende behov.

Baggrund

De initiativer, der præsenteres i dag, opfylder de tilsagn, der blev givet i initiativet om investering i Europas ungdom af 7. december 2016, især visionen om at forbedre og modernisere uddannelsessystemerne, hvor Kommissionen bebudede en række tiltag for at hjælpe medlemsstaterne med at tilbyde uddannelse af høj kvalitet for alle unge. Den omfatter en række initiativer, der skal hjælpe medlemsstaterne og institutionerne med at tilbyde uddannelse af høj kvalitet for alle unge i overensstemmelse med det første centrale princip i den europæiske søjle for sociale rettigheder, som fastsætter, at enhver har ret til god og inklusiv uddannelse og livslang læring.

Det er også i overensstemmelse med de mål, der er fastlagt i Romerklæringen af 25. marts 2017, hvori EU's ledere forpligtede sig til "en Union, hvor unge får den bedste uddannelse og kan studere og finde beskæftigelse på hele kontinentet", og Kommissionens oplæg om styring af globaliseringen af 10. maj 2017 samt dens oplæg om Europas sociale dimension af 26. april 2017, der minder om den centrale rolle, som uddannelse og erhvervsuddannelse spiller for konkurrenceevnen og fremtiden for Europas økonomier og samfund.

De seneste resultater af PISA-undersøgelsen af grundlæggende færdigheder viser svagheder i kompetenceudvikling inden for skoleuddannelse. Skolerne kan også spille en større rolle med hensyn til at fremme social retfærdighed samt forbedre deres reaktion på de hurtige teknologiske og digitale forandringer, som har en meget stor indvirkning på vores økonomier og samfund. Videregående uddannelsesinstitutioner kan derudover også bidrage til at sætte gang i økonomien i de regioner, hvor de befinder sig, og er en afgørende drivkraft for innovation.

Detaljer

Publikationsdato
30. maj 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark