Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel31. august 2017Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Nye og forbedrede prøvninger af emissioner fra biler bliver obligatoriske...

Fra i morgen den 1. september 2017 skal nye bilmodeller leve op til kravene i forbindelse med nye og mere pålidelige prøvninger af udledningerne under faktiske kørselsforhold ("emissioner under faktiske kørselsforhold" - Real Driving Emissions (RDE))...

bil-roeg-thinkstock-istock-web.jpg

Baggrund:

Efter afsløringerne i september 2015 af, at Volkswagen Group anvendte software med manipulationsanordninger til at omgå kravene til emissionsstandarder for visse luftforurenende stoffer, opfordrede Kommissionen alle medlemsstaterne, som er de ansvarlige myndigheder for markedstilsyn og håndhævelse af typegodkendelseslovgivningen, til at foretage de nødvendige undersøgelser af de reelle emissioner for køretøjer på deres område og sikre overholdelse af EU-lovgivningen. Kommissionen har støttet deres arbejde ved at udvikle fælles prøvningsmetoder til screening for manipulationsanordninger, som ændrer resultaterne af laboratorieprøvninger, og sikre ensartede resultater af nationale undersøgelser. Den har offentliggjort en vejledning for at hjælpe medlemsstaternes myndigheder med at vurdere, om bilfabrikanterne anvender manipulationsanordninger eller andre strategier, der fører til højere emissioner uden for testcyklussen, og undersøge, om de er berettigede af tekniske årsager.

Kommissionen indledte traktatbrudsprocedurer mod otte medlemsstater for overtrædelse af lovgivningen om EU-typegodkendelse i december 2016 og maj 2017 og fortsætter med at overvåge, hvorvidt EU-lovgivningen på dette område håndhæves korrekt.

Kommissionen vil også sikre, at konkurrencereglerne overholdes, og vil fortsætte med at arbejde for en rimelig behandling af forbrugerne.

Kommissionen fortsætter sluttelig sine bestræbelser på at sikre anvendelse af EU's regler om luftkvalitet gennem traktatbrudsprocedurer mod 16 medlemsstater, som ikke overholder grænseværdierne for NO2 i den omgivende luft.

Detaljer

Publikationsdato
31. august 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark