Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel16. marts 2017Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Nyt anonymt værktøj for whistleblowere

Kommissionen har lanceret et nyt værktøj, der skal gøre det lettere for enkeltpersoner at gøre Kommissionen opmærksom på hemmelige karteller og andre overtrædelser af kartellovgivningen og samtidig bevare deres anonymitet.

hviske-thinkstockphotos-istock-web.jpg

Dermed kan enkeltpersoner anonymt bidrage til bekæmpelsen af karteller og anden konkurrenceforvridende praksis. Denne praksis omfatter aftaler om priser eller udbud, hvorved produkter holdes ude fra markedet, eller konkurrenter udelukkes på uretfærdig vis og kan gøre enorm skade på Europas økonomi. Det kan resultere i, at forbrugerne fratages adgangen til et bredere produktsortiment til rimelige priser, at innovation hæmmes og at producenter går nedenom og hjem.

Hidtil er de fleste karteller blevet afdækket igennem Kommissionens bødefritagelsesordning, der gør det muligt for virksomhederne at give meddelelse om, at de deltager i et kartel til gengæld for en nedsættelse af den bøde, de pålægges.

Kommissionens nye værktøj giver nu også en sådan mulighed til enkeltpersoner, der har kendskab til eksistensen af et kartel eller andre overtrædelser af kartellovgivningen.

Det nye system øger sandsynligheden for afsløring og retsforfølgelse, og bidrager dermed til at afskrække virksomheder fra at indgå eller forblive i et kartel, eller at udøve andre former for ulovlig, konkurrenceforvridende adfærd. Det supplerer og styrker derfor effektiviteten af Kommissionens bødefritagelsesordning.

Det nye værktøj - anonym videregivelse af oplysninger

Det nye værktøj beskytter whistebloweres anonymitet ved hjælp af et specielt krypteret meddelelsessystem, der muliggør tovejskommunikation. Tjenesten drives af en specialiseret ekstern tjenesteyder, der fungerer som mellemled, og som udelukkende videregiver indholdet af de modtagne meddelelser uden at videresende metadata, som kunne bruges til at identificere den person, som har indgivet informationerne.

Det nye værktøj

  • gør det muligt for enkeltpersoner at videregive informationer og at anmode Kommissionen om at svare på deres meddelelse,
  • gør det muligt for Kommissionen at anmode om nærmere eller uddybende oplysninger,
  • sikrer enkeltpersoners anonymitet via krypterede meddelelser og anvendelsen af et eksternt mellemled,
  • og skal øge sandsynligheden for, at de videregivne informationer er tilstrækkeligt præcise og pålidelige til, at Kommissionen kan følge op på dem med en undersøgelse.

Personer, der er villige til at afsløre deres identitet, kan kontakte Kommissionens afdeling for konkurrence direkte via et særligt telefonnummer og en særlig e-mailadresse.

Detaljer

Publikationsdato
16. marts 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark