Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel10. juli 2019Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Økonomisk prognose — sommer 2019

Den europæiske økonomi ventes i 2019 at vokse for syvende år i træk med fremgang i alle EU-landene. Væksten i eurolandene var i årets første kvartal stærkere end ventet takket være en række midlertidige forhold, bl.a. den milde vinter og et opsving i...

Økonomisk prognose — sommer 2019

Udsigterne for den europæiske økonomi på kort sigt påvirkes imidlertid af eksterne forhold såsom globale handelsspændinger og betydelig politisk usikkerhed. Disse svækker fortsat tilliden i fremstillingssektoren, som påvirkes mest af internationale handelsforhold, og de forventes at forringe vækstudsigterne for resten af året.

Økonomisk prognose — sommer 2019

Prognosen for BNP-væksten i euroområdet i 2019 er derfor uændret på 1,2 %, mens den for 2020 er nedjusteret en anelse til 1,4 % som følge af det mere moderate tempo, der forventes resten af året (1,5 % i forårsprognosen). Den forventede BNP-vækst i EU ligger uændret på 1,4 % i 2019 og 1,6 % i 2020.

Den indenlandske efterspørgsel driver væksten i EU

Hvor væksten tidligere på året har nydt godt af en række midlertidige forhold, er udsigterne for resten af året mindre gunstige, idet der er sat en dæmper på forventningerne til et hurtigt opsving i den globale fremstillings- og handelssektor. I 2020 ventes BNP-væksten ifølge prognoserne at blive større, hvilket dels skyldes et øget antal arbejdsdage. Den indenlandske efterspørgsel, og navnlig husholdningernes forbrug, driver fortsat den økonomiske vækst i Europa og hjælpes godt på vej af et fortsat stærkt arbejdsmarked. BNP ventes at vokse i alle EU-landene både i år og næste år, om end væksten vil være betydeligt stærkere i nogle områder (f.eks. Central- og Østeuropa, Malta og Irland) end andre (f.eks. Italien og Tyskland).

De faldende oliepriser ventes at føre til lavere inflation

Prognoserne for den samlede inflation i euroområdet og i EU er blevet nedjusteret med 0,1 procentpoint i år og næste år, hvilket primært skyldes lavere oliepriser og de lidt ringere økonomiske udsigter. Inflationen (det harmoniserede forbrugerprisindeks) i euroområdet ventes nu i gennemsnit at blive på 1,3 % i både 2019 og 2020 (1,4 % i 2019 og 2020 i forårsprognosen), mens den i EU ventes i gennemsnit at blive på 1,5 % i 2019 og 1,6 % i 2020 (1,6 % i 2019 og 1,7 % i 2020 i forårsprognosen).

De nedadrettede risici er blevet øget

Risiciene for de økonomiske udsigter er fortsat stærkt indbyrdes forbundne og overvejende negative. En længerevarende økonomisk konfrontation mellem USA og Kina vil sammen med den øgede usikkerhed, der omgærder USA's handelspolitik, kunne forlænge nedturen i den globale fremstillings- og handelssektor og risikerer at smitte af på andre geografiske områder og sektorer. Det kan påvirke den globale økonomi i negativ retning, bl.a. gennem forstyrrelser på finansmarkederne. Spændinger i Mellemøsten øger også potentialet for betydelige stigninger i oliepriserne. Når det kommer til forhold inden for EU, udgør Brexit også stadig en stor kilde til usikkerhed. Endelig knytter der sig også betydelige risici til de mere kortsigtede drivkræfter for væksten og det økonomiske momentum i euroområdet. Hvis fremstillingssektoren forbliver svag, og tilliden i erhvervslivet fortsat svækkes, risikerer dette at smitte af på andre sektorer og skade arbejdsmarkedsforholdene, det private forbrug og i sidste ende væksten.

For Det Forenede Kongerige gælder en rent teknisk antagelse

I lyset af processen for Det Forenede Kongeriges udtræden af EU bygger fremskrivningerne for 2019 og 2020 på rent tekniske antagelser om status quo i handelsmønstrene mellem EU-27 og Det Forenede Kongerige. Dette er alene af hensyn til prognosen og påvirker på ingen måde de kommende forhandlinger mellem EU og Det Forenede Kongerige.

Baggrund

Denne prognose bygger på en række tekniske antagelser vedrørende vekselkurser, renter og råvarepriser med skæringsdato den 28. juni. For alle andre input tager denne prognose hensyn til oplysninger frem til den 2. juli.

Kommissionen offentliggør fire økonomiske prognoser om året. Vinter- og sommerprognoserne dækker kun den årlige og kvartalsvise udvikling i BNP og inflationen for det indeværende og det kommende år for alle EU-landene og euroområdet samt de samlede tal for EU.

Europa-Kommissionens næste økonomiske prognose vil være den økonomiske efterårsprognose, der offentliggøres i november 2019.

Detaljer

Publikationsdato
10. juli 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark