Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Supplerende information24. maj 2017Repræsentationen i Danmark10 min læsetid

Onsdag den 24. maj

EU i dagens aviser

24. maj 2017

Dagens EU-tophistorier

Interne anliggender: Ny rapport udfordrer Lundes planer om mere forurening
Som det fremgår af Information i dag, så er regeringens interesse for mere havbrug til fare for miljøet, da det betyder, at de vil tillade mere forurening af Kattegat, hvilket kan bringe Danmark på kant med miljøreglerne i EU. Landene omkring Østersøen er forpligtet af EU's Havstrategidirektiv til at opnå god økologisk tilstand i Østersøen inden 2021. En del af HELCOM-samarbejdet går ud på i fællesskab at opnå den tilstand. Havstrategidirektivet dikterer, at EU-landene skal ”beskytte, bevare og forebygge forringelse af havmiljøet”. De skal også ”forebygge og reducere tilførsler i havmiljøet med henblik på gradvis at udfase forureningen”. Interessen for flere havbrug og den dertilhørende større forurening står i skarp kontrast til en ny rapport fra Det Europæiske Miljøagentur. BT, Jyllands-Posten, Politiken, og MX-MetroXpress skriver, at 85,9 procent af badevandet i hav og søer i Danmark får topkarakterer i den årlige rapport.
Kilde: Information, s. 4; BT, s. 18; Jyllands-Posten, s. 18; Politiken, s. 9; MetroXpress, s. 12

Sikkerhedspolitik: Terrorens paradoks: Den styrker lederen i det land, den angriber
I både Børsen og Information i dag kan man læse analyser om terrorens påvirkning. Analyserne peger på en tendens til, at terrorhandlinger gennemført umiddelbart forud for store politiske beslutninger har positiv effekt på lederen af det pågældende land. Børsen skriver, at terrorangrebet mandag aften i Manchester, hvor 22 blev dræbt, har fjernet fokus fra Mays u-vending. Hendes valgoplæg om egenbetaling for pleje mødte så stor modstand at hun endte med at annoncere at partiets politik var uændret. En artikel i Weekendavisen konkluderer at Corbyn har fået det sværere efter angrebet. Ifølge Politiken er netop Manchester ellers kendt for at være blandt de egne, som ser positivt på indvandring. I Kristeligt Dagblad citeres flere statsledere for deres reaktion på angrebet, og EU-præsident Donald Tusk siger blandt andet: ”Mit hjerte er i Manchester denne aften. Vores tanker er med ofrene”. Børsen kalder på fælles ansvar og mener, at der skal gøres op med misforstået imødekommenhed, og i Weekendavisen kan man læse, at Danmark arbejder aktivt på antiradikalisering af unge. Et fokus som bør fastholdes, for som Jyllands-Posten konkluderer, så ses der flere og flere angreb som følge af islamisk terror i Europa, hvilket massakren i Manchester er et tydeligt bevis på. Som Jyllands-Posten fortæller, så har briterne frygtet et sådant angreb siden terrorangrebet i London i 2005.
Kilde: Information, s. 1, 10, 11; Børsen; Jyllands-Posten, s. 4-5,12-13; Kristeligt Dagblad, s. 6; Politiken, s. 4; Weekendavisen, s. 1,8,9

Andre EU-historier: Prioriterede emner

Institutionelle anliggender: Danmark i knockout kamp om EU-agentur
Efter Brexit er der blevet kamp om det givtige Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), og ifølge Børsen i dag, så giver nye klare EU-kriterier en større chance til Danmark. De øgede krav handler blandt andet om lagerkapacitet, internationale skolepladser, kapacitet til hotelovernatninger. Kriterier hvor Danmark ifølge Ida Sofie Jensen, administrerende direktør hos Lægemiddelindustrien, står godt. "Vi står fortsat godt. Udkastet til kriterier stemmer fint overens med vores egen analyse af det, vi skal leve op til. Efter min vurdering er der ikke noget, København ikke kan levere”, siger hun. Som det ligeledes fremgår af Børsen, så handler det ikke mindst om cirka 1.000 EU-arbejdspladser. På Altinget i dag, kan man læse, at en ansøgerliste på 27 har krævet, at man opfandt en afstemningsmekaniske, for at få luget ud i kandidaterne.
Kilde: Børsen, s. 16, Altinget

Retlige anliggender: Ny transportplan vækker jubel hos DSV
Transportgiganten DSV jubler i disse dage ifølge Børsen. Der er forslag på bordet hos EU, som skal forenkle vilkårene for chaufførerne på landevejene, og det vil hjælpe branchen. Forslaget fra EU-kommissionen lyder på, at man ikke længere skal tælle køreture men dage blandt andet ved brug af digital overvågning. "Det vil uden tvivl hjælpe vores forretning. For der er behov for ensartede regler på transportområdet i EU. Der skal være et regelsæt, som gør fortolkningen af reglerne nemmere,” siger Søren Schmidt, administrerende direktør for DSV Road
Kilde: Børsen, s. 14

Frihandelsaftale med USA: Dansk Erhverv: Frihandelsspeederen i bund
På Altinget i dag kan man læse et indlæg af Michael Bremerskov Jensen, chefkonsulent, EU & International, Dansk Erhverv, hvori der efterlyses mere fokus fra Danmarks side med henblik på at ændre diskriminerende lokaliseringskrav i forbindelse med, at udenlandske eksportører skal etablere sig fysisk på markeder. Han efterlyser særligt pres på EU’s samarbejdspartnere, som USA, Rusland, Indien og Brasilien, som han mener er værst, når det handler om protektionisme. Det fremgår dog også af Altinget, at der allerede er tiltag i den retning. Således besøger Jens Boe Andersen, Europolitisk chef i Dansk Metal, som i denne uge med Europa-Parlamentets handelsudvalg besøger INTEL i Indonesien for at drøfte status på frihandelsaftalen. At frihandelsaftaler er vigtige fremgår af et debatindlæg på Altinget af Jan E. Jørgensen, MF, Venstre, som konstaterer, at diskussionen har udviklet sig til en ideologisk kampplads, men en kampplads som ikke desto mindre repræsenterer 31 millioner arbejdspladser i EU.
Kilde: Altinget

Andre EU historier

Interne anliggender: Mangel på tolke: Dansk forstummer i EU
Danske politikeres muligheder for at blive hørt og at følge med i andre landes debatter er ifølge Berlingske i fare, da der bliver stadig færre konferencetolke i EU. Således var der 33 tolke i 2012, mens der i dag blot er 20. Det skyldes ikke mindst, at tolkeuddannelsen lukkede i 2010. Men Aarhus Universitet er nu ved at se på muligheden for at starte tolkehold op. ”Situationen er alvorlig, og der er i den grad brug for uddannelsen. Forhåbentlig starter de første studerende næste år, og i 2019 kunne vi så have nye ansigter klar, som vi kan hjælpe i gang med at tolke for os,” siger chefen for tolketjenesten i parlamentet, polske Agnieszka Walter-Drop.
Kilde: Berlingske, s. 14

Retlige anliggender: EU-domstolen skal vurdere dansk moms på byggegrunde
I Berlingske i dag kan man læse en historie om en virksomhed, der har fået medhold i Vestre Landsret. Virksomheden mener, at SKAT er for hårde i deres vurdering af moms på byggegrunde, og vil have EU domstolen til at forholde sig til fortolkningen. ”Jeg forventer, at EU-domstolen vil bruge op til et par år på at nå frem til sit synspunkt. Dernæst skal sagen tilbage til Landsretten. Man kan sige, at det svarer til, at man henter et høringssvar ind, før man fortsætter sagsbehandlingen,” siger Susanne Aakjær Holst, director i indirekte skatter hos revisions- og rådgivningsfirmaet Deloitte.
Kilde: Berlingske, s. 1,6

Økonomi: Højt humør, det tyske erhvervsindeks steg mere end ventet i maj, til rekord
I Berlingske kan man læse en kort notits om det tyske erhvervstillidsindeks, IFP, som har udviklet sig rekord-positivt i maj. ”IFO-indekset er steget uafbrudt i hele 2017. Stigningen er positivt nyt - ikke bare for den økonomiske vækst i Tyskland, men for hele eurozonen og Danmark,” siger makroanalytiker Kim Blindbæk, Sydbank, i en kommentar til de nye, tyske tal.
Kilde: Berlingske, s. 17

Interne anliggender: Protektionistisk retorik er ufarligt
I Børsens kronik i dag kan man læse en artikel af Ken Fisher, Chairman of Fisher Investments Europe Limited, som med eksempler fra den storpolitiske scene, konkluderer, at der ikke er noget farligt ved protektionistisk retorik. Eksempler som Trumps valgkampagne der blandt andet var rettet mod urimelige handelsaftaler og valutamanipulation, samt Theresa Mays løfter om at ville trække Storbritannien ud af det indre marked, bliver fremhævet.
Kilde: Børsen, s. 4

Retlige anliggender: Facebook fredet i Danmark
Man kan i dag i Ekstra Bladet læse, at selvom andre europæiske lande nu undersøger Facebooks misbrug af brugerdata, så sker der ikke noget i den retning i Danmark. Danmark har fralagt sig direkte ansvar for opgaven, da de har givet den videre til datatilsynet i Irland, hvor Facebook af skattemæssige årsager officielt har hjemme. ”Vi så gerne, at der var noget mere kontrol, og at Datatilsynet var mere proaktive. De bør undersøge vilkårene på de sociale netværk, som millioner af danskere brugere, bedre”, siger Anette Høyrup, der er seniorjurist hos Forbrugerrådet Tænk.
Kilde: Ekstra Bladet, s. 12

Retlige anliggender: Topchefernes hemmelige lønposer skal pakkes ud
I Jyllands-Posten i dag kan man læse om et nyt EU-direktiv, som skal tage effekt fra 2019. I det nye EU-direktiv vil man tvinge detaljer frem i lyset om chefernes lønpakker, men det frygtes, at det blot vil skabe højere lønninger og mere indviklede lønpakker. ”Det, vi går højt op i, er gennemsigtighed. Derfor har vi store forventninger til aktionærdirektivet, for det kan råde bod på, at gennemsigtigheden i de danske børsnoterede selskaber ikke er god nok. Og slet ikke hvad angår topchefernes bonus,” siger Niels Mengel, formand for Dansk Aktionærforening.
Kilde: Jyllands-Posten, s. 6

Interne anliggender: Ungarn igen, igen
I dag kan man i Jyllands-Posten læse et debatindlæg af Laslo Hellebrandt, Ungarns ambassadør i Danmark, hvori han går i rette med en tidligere publiceret kronik i samme avis. Han tager afstand fra angreb på Viktor Orbån, Ungarns ministerpræsident, og partiet Fidesz og henviser til flere punkter i førnævnte kronik: ”At Viktor Orbån i slutningen af 1980'erne modtog et Georg Soros-stipendium, er naturligvis ikke ensbetydende med, at finansmanden, som jo blandt andet er dømt for insiderhandel i Frankrig, for evigt har erhvervet sig retten til at forme den ungarske ministerpræsidents meninger og holdninger. Den ungarske regerings kampagne med titlen "Lad os stoppe Bruxelles! " er ikke rettet mod EU som sådan, men derimod mod unionens institutioner og Europa-Kommissionens bestræbelser på at snige øgede beføjelser ind ad bagdøren,” skriver han blandt andet.
Kilde: Jyllands- Posten, s. 28

Sikkerhedspolitik: Der er behov for reformering af Nato
I en kronik i Jyllands-Posten i dag af den danske forsvarsminister, Claus Hjort Frederiksen, og den norske forsvarsminister, Ine Marie Eriksen Søreide, kan man læse om Danmark og Norges fælles værdier i sikkerhedspolitikken. De udtrykker begge ønske om, at Nato styrkes i Nordatlanten og Østersøen, samt at der fortsat sikres kapacitet til at løse opgaver i Baltikum og ved Europas sydlige grænse.
Kilde: Jyllands-Posten, s. 29

Udenrigspolitik: Europas hvide ridder
I et debatindlæg i Weekendavisen, sammenligner Jeppe Wraae Nielsen, konsulent for Intelligent Energi, Europa med Batman-filmen, The Dark Knight. Det er historien om et kriseramt EU og en ufrivillig hovedperson i form af den tyske kansler, Angla Merkel, som han sammenligner med the Dark Knight, på grund af hendes beslutninger i Tyrkiet-flygtningeaftalen. Hun starter stærkt, og bidrog helt sikkert til at Europa ikke falder fra hinanden, men hendes manglende evne til at skabe sammenhæng mellem tekniske løsninger og politiske visioner har givet næring til fornyet håb ved Macrons valg i Frankrig. Som man kan læse i Jyllands-Posten, så giver hans sejr fornyet håb om økonomisk og politisk fremgang i EU.
Kilde: Weekendavisen, s. 24; Jyllands-Posten, s. 28

Interne anliggender: Geopolitisk spil på Balkan
Ifølge Weekendavisen i dag er der igen opstået konflikt i Makedonien mellem albanere og etniske makedonere. En konflikt som iagttagere mener har fået fart, fordi EU har været for passiv. ”Vi albanere gør alt, hvad vi kan for at undgå, at det her bliver iscenesat som en etnisk konflikt, men der foregår desværre en kunstig polarisering af samfundet, instrumentaliseret fra politisk side. Det er en del af en større indsats for at destabilisere sårbare demokratier, og det sker i hele regionen,” siger Artan Grubi, tidligere kabinetschef for det største albanske parti DUI.
Kilde: Weekendavisen, s. 11

Det digitale indre marked: Fagforeninger: Digitale platforme udfordrer fremtidens arbejdsmarked
I et debatindlæg på Altinget kan man i dag læse Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne og Kim Simonsens, formand for HK, tanker om kravene til den fremtidige danske arbejdsplads. De ser store skatte- og konkurrencemæssige udfordringer, som de danske myndigheder bør have fokus på. De mener, at mangel på fokus på området kan gøre Danmark til rettighedsløst gidsel i den digitale udvikling.
Kilde: Altinget

Detaljer

Publikationsdato
24. maj 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark