Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel10. september 2019Repræsentationen i Danmark4 min læsetid

Opgavebeskrivelse for Margrethe Vestager under von der Leyen-Kommissionen

Margrethe Vestager's opgavebeskrivelse som ledende næstformand for et Europa, der er rustet til den digitale tidsalder og for konkurrenceporteføljen indeholder bl.a. en ny langsigtet strategi for den europæiske industri, ny SMV-strategi, kunstig...

Margrethe Vestager

Europa skal i de næste fem år fokusere på at bevare vores digitale førertrøje på de områder, hvor vi har den, indhente de andre, hvor vi er bagud, og være de første til at indføre nye teknologier. Det gælder på tværs af alle vores arbejdsområder - erhvervsliv såvel som innovation. Samtidig skal vi sikre os, at vores europæiske måde at gøre tingene på er kendetegnet af vores menneskelige og etiske tilgang. Nye teknologier må aldrig betyde nye værdier.

I vores stræben efter en digital førerrolle skal vi fokusere på at gøre markederne bedre for forbrugerne, erhvervslivet og samfundet, og vi skal støtte erhvervslivet med at tilpasse sig til globaliseringen, klimaomstillingen og den digitale omstilling. Vi har brug for virksomheder, der konkurrerer på lige vilkår, så forbrugerne kan drage fordel af lavere priser, et større udvalg og bedre kvalitet.

Mere om Vestager's opgaver:

Som ledende næstformand vil Vestager have to roller. Hun vil være formand for gruppen af kommissærer, der arbejder for et Europa, der er rustet til den digitale tidsalder. Og desuden være ansvarlig for konkurrenceporteføljen. Hun skal sørge for, at alle politiske dimensioner er blevet fuldt ud taget i betragtning i arbejdet med at ruste Europa til den digitale tidsalder,

Et Europa, der er rustet til den digitale tidsalder

Den digitale omstilling påvirker samtlige aspekter af vores økonomi og samfund. Opgaven bliver at sikre, at Europa fuldt ud udnytter potentialet i den digitale tidsalder og styrker sine industrielle og innovative kapaciteter. Det vil være en essentiel del af styrkelse af vores teknologiske førerrolle og strategiske autonomi.

 • Hun skal lede arbejdet vedrørende en ny langsigtet strategi for den europæiske industri sammen med den ledende næstformand for en økonomi, der tjener borgerne. Hun vil arbejde sammen med medlemsstaterne i gennemførelsen af strategien, og vil involvere virksomheder i alle størrelser. Hun bør i videst muligt omfang drage nytte af investeringer i forskning og innovation til at støtte vores politiske mål.
 • Hun skal sørge for krydsfertilisering mellem civil-, forsvars,- og rumindustrierne.
 • Hun skal lede arbejdet vedrørende en ny SMV-strategi sammen med den ledende næstformand for en økonomi, der tjener borgerne. Denne strategi skal fokusere på støtte til små virksomheder, iværksættere og nystartede virksomheder, navnlig ved at mindske den reguleringsmæssige byrde, og gøre det muligt for dem at få det fulde udbytte af digitaliseringen.
 • I de første 100 dage af mandatsperioden skal hun koordinere arbejdet om en europæisk tilgang til kunstig intelligens, herunder de menneskelige og etiske implikationer. Dette arbejde skal også se på, hvordan vi kan bruge og dele big data uden personoplysninger til at udvikle nye teknologier og forretningsmodeller til at skabe velfærd for vores samfund og virksomheder.
 • Hun skal koordinere arbejdet med at modernisere reglerne om ansvar og sikkerhed for digitale platforme, tjenester og produkter som en del af en ny lovgivning om digitale tjenester. I den forbindelse skal hun sørge for at der bliver set på arbejdsbetingelserne for arbejdstagerne på onlineplatforme.
 • Hun skal koordinere arbejdet med inden udgangen af 2020 at finde en konsensus på internationalt niveau om digital beskatning eller foreslå en rimelig skat på europæisk niveau.

Konkurrence

Opgaverne i de næste fem år bliver at sikre at vores konkurrencepolitik og –regler passer til vores moderne økonomi, håndhæves strengt og bidrager til en stærk europæisk industri – hjemme såvel som ude i verden.

 • Konkurrenceregler er ikke mere effektive end deres gennemførelse. Hun skal fokusere på styrkelse af håndhævelsen af konkurrence inden for alle sektorer. Hun bør fokusere på at forbedre opdagelsen af overtrædelser, øge undersøgelsernes hastighed og lette samarbejdet med og mellem nationale konkurrencemyndigheder og bør også aktivt bidrage til forstærket globalt samarbejde mellem konkurrencemyndigheder.
 • Hun skal evaluere og revidere de Europæiske konkurrenceregler. Det omfatter de kartel- og monopolregler, som udløber i løbet af mandatperioden, den igangværende evaluering af fusionskontrol og revisionen af statsstøtteregler og retningslinjer herfor.
 • I den første del af mandatet bør hun fokusere på at anvende sektorundersøgelser som et redskab inden for nye og fremvoksende markeder, som former vores økonomi og samfund.
 • Konkurrence vil spille en vigtig rolle i industristrategien. Konkurrencedygtigheden af vores industri afhænger af lige vilkår, som giver virksomheder incitament til at investere, være innovative og vokse. EU’s statsstøtteregler bør støtte dette, når der er markedssvigt og behov for at styrke værdikæder. Som del heraf bør hun fortsætte med at arbejde med medlemsstaterne for at få mest ud af vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse.
 • Som en del af industristrategien bør hun udvikle værktøjer og politikker til bedre at tackle de handelsforvridende virkninger af udenlandsk statsligt ejerskab og statslig støtte på det indre marked.
 • Samtidig med at fortroligheden af konkurrenceprocedurerne fuldt ud respekteres, forventes det, at hun proaktivt inden for Kommissionen deler enhver relevant generel viden om markederne, navnlig vedrørende den digitale sektor. Det vil være med til at sikre, at nye lovgivningsforslag bidrager til fair og åben konkurrence i det indre marked og støtte evidensbaserede politikker.

Vestager vil på samtlige af ovenfor nævnte områder arbejde under formandens ledelse. Generalsekretariatet vil støtte hende i koordinationsopgaverne vedrørende et Europa, der er klar til den digitale tidsalder. Hun vil blive støttet af Generaldirektoratet for Konkurrence i forbindelse med konkurrenceopgaverne.

Detaljer

Publikationsdato
10. september 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark