Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel29. august 2017Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Østersø-fiskeri i 2018

Kommissionen foreslår for 2018 at øge fangsterne af sild i den centrale del af Østersøen, brisling og laks i den centrale del af Østersøen og at fastholde antallet af fangster af den vigtige torskebestand i den vestlige del af Østersøen. For de...

sild-thinkstockphotos-istock-web.jpg

Ål er ikke en sædvanlig del af forslagene til årlige tilladte mængder, men forbuddet er nødvendigt på grund af den alarmerende videnskabelige rådgivning og historisk lave niveauer.

De foreslåede samlede tilladte fangster (TAC'er) for bestandene af sild, torsk, brisling og laks er baseret på videnskabelig rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd og følger den flerårige forvaltningsplan for fiskeriet i Østersøen, som medlemsstaterne og Europa-Parlamentet vedtog sidste år.

Interessenternes bestræbelser de seneste år har allerede resulteret i genopbygningen af vigtige bestande i Østersøen. F.eks. blev de pelagiske bestandes samlede biomasse øget med 50 % mellem 2012 og 2016. Der er dog behov for yderligere tiltag for at sikre, at alle bestande udnyttes på bæredygtige niveauer.

De europæiske fiskeriministre skal nu gennemgå Kommissionens forslag med henblik på vedtagelse på samlingen i Rådet (fiskeri) den 9.-10. oktober.

Baggrund

Forslaget er en del af EU's strategi til tilpasning af fiskeriindsatsen til de langsigtede mål for bæredygtighed eller det maksimale bæredygtige udbytte (MSY) senest i 2020, som aftalt mellem medlemsstaterne og Europa-Parlamentet i den fælles fiskeripolitik. Kommissionens forslag stemmer desuden overens med de politiske intentioner, der er udtrykt i Kommissionens meddelelse om fiskerimulighederne for 2018.

Detaljer

Publikationsdato
29. august 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark