Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel23. august 2022Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Østersøfiskeri i 2023

Kommissionen har vedtaget sit forslag til fiskerimuligheder i Østersøen for 2023

Sild

EU's medlemsstater vil på baggrund af dette forslag fastsætte, hvor mange fisk der kan fanges i havområdet for så vidt angår de kommercielt vigtigste arter.

Kommissionen foreslår at øge fiskerimulighederne for rødspætter og sild i den centrale del af Østersøen og opretholde de nuværende niveauer for laks og bifangster af torsk i den østlige og vestlige del af Østersøen samt sild i den vestlige del af Østersøen. Kommissionen foreslår at reducere fiskerimulighederne for de fire resterende bestande, der er omfattet af forslaget, for at forbedre disse bestandes bæredygtighed og hjælpe dem med at blive genoprettet.

Inden for det sidste årti har EU's fiskere, industri og offentlige myndigheder gjort en enorm indsats for at genoprette fiskebestandene i Østersøen. I de tilfælde, hvor der har foreligget videnskabelig rådgivning, er der allerede fastsat fiskerimuligheder i overensstemmelse med princippet om maksimalt bæredygtigt udbytte (MSY) for syv ud af otte bestande, der omfatter 95 % af fangstmængden i volumen. Dog er kommercielle bestande af torsk i den vestlige og østlige del af Østersøen, sild i den vestlige del af Østersøen og de mange laksebestande i både den sydlige del af Østersøen og i floderne i den sydlige Østersøregions EU-medlemsstater under en stærk miljøbelastning fra tab af levesteder på grund af forringelsen af deres levemiljø.

Den samlede tilladte fangstmængde (TAC), der foreslås, er baseret på den bedste tilgængelige peerevaluerede videnskabelige rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) og følger den flerårige forvaltningsplan for Østersøen, der blev vedtaget i 2016 af Europa-Parlamentet og Rådet.

Næste skridt

Rådet vil gennemgå Kommissionens forslag med henblik på at vedtage det på et ministermøde den 17.-18. oktober.

Den fulde pressemeddelelse

Kommissionens forslag - KOM(2022)415

Spørgsmål og svar om fiskerimuligheder i Østersøen for 2023

Detaljer

Publikationsdato
23. august 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark