Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel28. august 2023Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Østersøfiskeri i 2024

Kommissionen har fremlagt sit forslag til fiskerimuligheder i Østersøen for 2024

torsk

Kommissionen har i dag foreslået de samlede tilladte fangstmængder (TAC'er) og kvoter for tre ud af de ti bestande, der forvaltes i Østersøen. De resterende forslag til kvoter vil blive udarbejdet på et senere tidspunkt. Kommissionen foreslår at øge fiskerimulighederne for laks i Den Finske Bugt med 7 %, samtidig med at den foreslår at reducere fiskeriet efter laks i hovedbækkenet med 15 % og at reducere sildefangsterne i Rigabugten med 20 %.

Hvad angår de øvrige bestande i Østersøen (torsk i den vestlige del af Østersøen, torsk i den østlige del, sild i den vestlige del, sild i den centrale del af Østersøen, brisling og rødspætte), har Kommissionen anmodet om yderligere oplysninger fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) for bedre at kunne tage hensyn til, at torsk fanges sammen med fladfisk og sild sammen med brisling.

Forskerne anslår, at sildebestanden i den centrale del af Østersøen har ligget omkring eller under minimumsniveauerne siden begyndelsen af 1990'erne. Bestanden af Botniske sild faldt til under sunde niveauer på grund af det lavere antal unge fisk og den mindre størrelse af ældre fisk. Kommissionen foreslår derfor at lukke det målrettede fiskeri efter begge bestande og at opretholde lukningen af målrettet fiskeri efter torskebestande, sild i den vestlige del af Østersøen og laks i det meste af hovedbækkenet.

Kommissionen vil foreslå, at der fastsættes TAC'er for bifangster af torsk i den vestlige del, torsk i den vestlige del, sild i den vestlige del, sild i Det Botniske Hav og sild i den centrale del af Østersøen på grundlag af yderligere oplysninger, der forventes til efteråret. Dette forslag vil gøre det muligt for fartøjer at lande uundgåelige fangster af hver af disse svage bestande, når de fisker efter f.eks. rødspætte eller brisling.

De foreslåede TAC'er er baseret på den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning fra ICES og følger den flerårige forvaltningsplan for Østersøen, som Europa-Parlamentet og Rådet vedtog i 2016.

Læs flere detaljer i den fulde pressemeddelelse

Spørgsmål og svar

Detaljer

Publikationsdato
28. august 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark