Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel10. januar 2022Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Over 300 mio. kr. i EU-finansiering til Haldor Topsøe

Haldor Topsøe AS underskrive en låneaftale på 45 mio. EUR med Den Europæiske Investeringsbank til støtte for forskning med særligt fokus på innovative grønne brintteknologier, der kan føre til CO2-reduktioner...

Brint

Finansieringen vil også støtte Haldor Topsøes F&U-investeringer i nye katalysatorer og katalysatorteknologier.

Transaktionen støttes af Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer, der er hjørnestenen i Europa-Kommissionens investeringsplan for Europa.

I overensstemmelse med sin strategi om at blive verdens førende inden for teknologier til CO2-reduktion af inden 2024 har den danske teknologileverandør Haldor Topsøe underskrevet en låneaftale på 45 mio. EUR med EIB til støtte for sine F&U-investeringer på dette område. EIB's finansiering støttes under Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), der er hjørnestenen i Europa-Kommissionens investeringsplan for Europa. Den europæiske støtte understreger virksomhedens engagement i udviklingen af nye teknologier til støtte for en lang række energiintensive industrier i deres overgang til en fremtid med et lavere CO2-aftryk.

De F&U-investeringer, der støttes af EIB-finansieringen, understøtter Haldor Topsøes ambition om at udvikle nye teknologier og katalysatorer for at hjælpe sine kunder med overgangen til øget brug af vedvarende energi og til kulstofneutralitet i industrielle aktiviteter. Dette får virksomheden til specifikt at målrette støtten mod F&U-aktiviteter med det største potentiale for "emissionsreduktion".

Et klart fokus er F&U-investeringer i udvikling af nye katalysatorer og katalysatorteknologier samt innovative brintteknologier, som forventes at føre til applikationer til reduktion af CO2emissioner. Nogle af de mest lovende miljøvenlige teknologier i den henseende er beregnet til produktion af grønnere kemikalier og vedvarende brændstoffer, f.eks. grøn brint, grøn ammoniak, biobrændstoffer og elektrificeret metanol.

Baggrundsinformation:

Den Europæiske Investeringsbank (EIB), som ejes af medlemsstaterne, varetager Den Europæiske Unions langfristede långivning. Den stiller langfristet finansiering til rådighed til sunde investeringer for at bidrage til EU's politiske mål. I 2020 ydede Banken over 600 mio. EUR i lån til danske projekter inden for forskellige sektorer, bl.a. servicesektoren, innovativ industri og små og mellemstore virksomheder.EIB har tidligere støttet Haldor Topsøe med finansieringsaftaler, der blev undertegnet i 2013 og 2017.

Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI) er hjørnestenen i investeringsplanen for Europa. Fonden yder first loss-garantier, der betyder, at EIB-Gruppen kan investere i projekter med højere risiko. De projekter og aftaler, der er godkendt til finansiering under EFSI, har indtil videre mobiliseret 546,5 mia. EUR i investeringer, til gavn for over 1,4 mio. små og mellemstore virksomheder i hele EU.

Haldor Topsøe blev grundlagt i 1940 og er en verdensledende teknologileverandør og katalysespecialist. Virksomheden leverer heterogene katalysatorer samt ingeniør- og designtjenester og proprietære teknologier til anlæg, der anvender katalysatorprocesser. Haldor Topsøes løsninger hjælper kunder i den kemiske industri og olie- og gasindustrien med at opnå optimal ydelse og opfylde de lovbestemte emissionsstandarder.

Koncernens hovedkvarter og vigtigste forskningslaboratorier ligger i Lyngby, Danmark. Haldor Topsøe er en meget innovativ virksomhed, der ofte samarbejder med Danmarks Tekniske Universitet, og hvis forskning regelmæssigt er blevet publiceret i videnskabelige tidsskrifter.

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
10. januar 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark