Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel2. marts 2017Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Partnerskabsrammen om migration

Kommissionen opfordrer til hurtigere at opnå resultater med gennemførelsen af partnerskabsrammen på migrationsområdet og andre foranstaltninger langs den centrale MiddelhavsruteForud for Det Europæiske Råds møde i næste uge rapporterer Kommissionen...

midelhavet-thinkstockphotos-istock-web.jpg

Forud for Det Europæiske Råds møde i næste uge rapporterer Kommissionen og den højtstående repræsentant/næstformanden for tredje gang om de fremskridt, der er gjort med gennemførelsen af partnerskabsrammen på migrationsområdet og redegør for de første skridt, der er taget for at gennemføre foranstaltninger langs den centrale Middelhavsrute som fastsat i Maltaerklæringen af 3. februar og den fælles meddelelse af 25. januar. Der er gjort konkrete fremskridt med fem prioriterede afrikanske lande, Etiopien, Niger, Nigeria, Mali og Senegal, men det er nødvendigt at optrappe indsatsen for at opnå resultater. Langs den centrale Middelhavsrute arbejdes der på at sikre en bedre migrationsstyring, fortsat at redde liv, at optrappe bekæmpelsen af menneskesmuglere og menneskehandlere og at yde beskyttelse til migranter i nød samt øge antallet af genbosættelser og personer omfattet af ordningen for støttet frivillig tilbagevenden under fuld overholdelse af EU's humanitære krav og menneskerettighederne.

Næste skridt

EU fortsætter dialogen med tredjelande via partnerskabsrammen ved brug af alle de politikker og redskaber, det råder over såsom tilbagesendelsespolitikken, lovlig migration og operationelle redskaber, bl.a. øget brug af EU-agenturerne, de europæiske migrationsforbindelsesofficerer og finansielle instrumenter. Synergierne mellem partnerskabsrammen og de nye initiativer i forbindelse med Maltaerklæringen vil blive videreudviklet i de kommende måneder, navnlig i Sahel-bæltet og ved den sydlige side af Libyens grænse, også for at lette en hurtig støttet frivillig tilbagevenden for migranter, der er strandet i Libyen. Der vil blive gjort status over første år af gennemførelsen af partnerskabsrammen i rapporten til juni.

Baggrund

Siden lanceringen af partnerskabsrammen i juni 2016 har EU-institutionerne og medlemsstaterne - i tæt samarbejde med partnerlande - utrætteligt arbejdet for at styre migrationen i alle dens former mere effektivt. Parallelt hermed gøres der en yderligere indsats via regionale initiativer såsom Khartoumprocessen og Rabatprocessen samt gennemførelsen af Vallettaerklæringen og den fælles Vallettahandlingsplan. Mødet den 8. februar i Valletta mellem højtstående embedsmænd gav mulighed for at evaluere de resultater, der hidtil er opnået. Med den europæiske dagsorden for migration indførte EU en omfattende tilgang til bedre migrationsstyring og bekæmpelse af de underliggende årsager til migrationen, som knyttede den interne dimension af migrationen til den indsats, der i den forbindelse er gjort sammen med tredjelande. I lyset heraf er denne rapport også tæt knyttet til den reviderede handlingsplan for en mere effektiv tilbagesendelsespolitik og henstillingen om gennemførelsen af direktivet om tilbagesendelse, der parallelt hermed blev vedtaget i dag.

Detaljer

Publikationsdato
2. marts 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark