Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel26. april 2023Repræsentationen i Danmark

Patentpakke

Kommissionen har torsdag den 27. april 2023 fremlagt forslag til nye harmoniserede EU-patentregler der vil øger investeringerne og forbedrer konkurrenceevnen i det indre marked

Patent

Pressemeddelelse og forslag

Spørgsmål og svar om supplerende enhedsbeskyttelsescertifikater

Spørgsmål og svar om tvangslicenser

Spørgsmål og svar om standardessentielle patenter
 

Baggrund:

"Pakken" med lovgivningsforslag til en reform af de supplerende enhedsbeskyttelsescertifikater (SPC'er), herunder oprettelse af et enheds-SPC, som supplerer enhedspatentet, samt forslag til tvangslicenser og standardessentielle patenter.

Pakken vil desuden gøre EU's patentrammer mere effektive, især for SMV'er, hvilket vil gavne EU's konkurrenceevne.

De tre initiativer forenkler det nuværende system, reducerer opsplitningen, øger effektiviteten og forbedrer udnyttelsen af patenter, som er afgørende for udviklingen af europæiske innovative teknologier.

Desuden vil "patentpakken" hjælpe til at mindske den administrative byrde og omkostningerne, forbedre effektiviteten og give de økonomiske aktører og kompetente myndigheder bedre muligheder for at beskytte innovation, samtidig med at der sikres fair adgang også i nødsituationer.

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
26. april 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark