Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel19. september 2017Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Rammer for fri udveksling af andre oplysninger end personoplysninger i EU

For at frigøre det fulde potentiale af EU's dataøkonomi foreslår Kommissionen et nyt sæt regler til styring af den frie udveksling af andre oplysninger end personoplysninger i EU.

data-thinkstock-hemera-web.jpg

Sammen med de allerede eksisterende regler for personoplysninger vil de nye foranstaltninger gøre det muligt at lagre og behandle andre oplysninger end personoplysninger i hele EU for at styrke europæiske virksomheders konkurrenceevne og modernisere offentlige tjenester inden for rammerne af et effektivt indre EU-marked for datatjenester. Fjernelsen af datalokaliseringsbegrænsninger betragtes som det vigtigste bidrag til at opnå en fordobling af dataøkonomiens værdi til 4 % af BNP i 2020.

bird_web.jpg

Baggrund

Fjernelsen af hindringer for fri udveksling af andre oplysninger end personoplysninger er et af de vigtigste tiltag, der blev bebudet i midtvejsevalueringen af strategien for det digitale indre marked. Forslaget supplerer foranstaltningerne i meddelelsen om opbygning af en europæisk dataøkonomi fra januar 2017. Forslaget bygger desuden på gennemgangen af den europæiske interoperabilitetsramme for et bedre digitalt samarbejde mellem offentlige forvaltninger i Europa.

Det Europæiske Råd opfordrede i sine konklusioner fra december 2016 til handling på området frie datastrømme. Tilsvarende opfordringer er kommet fra det estiske formandskab for EU-Rådet i strategidokumentet om fri udveksling af data samt fra medlemmer af Europa-Parlamentet.

Udnyttelsen af digitale muligheder, herunder anvendelsen af datadrevne teknologier og tjenester, er ligeledes et af målene i den holistiske industripolitiske strategi, der blev fremlagt i går.

Kommissionen har i dag også iværksat en offentlig høring for at evaluere gennemførelsen af direktivet om den offentlige sektors informationer. Formålet er at indhente synspunkter om, hvordan adgangen til og genanvendelsen af offentlige og offentligt finansierede data kan forbedres, samt synspunkter om adgangen til privatejede data af offentlig interesse.

Detaljer

Publikationsdato
19. september 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark