Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel4. juli 2019Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Rapport om beskæftigelsesmæssig og social udvikling i Europa

Beskæftigelsesmæssig og social udvikling i Europa: 2019-rapporten fremhæver, at håndteringen af klimaændringer kan være en drivkraft for vækst og beskæftigelse

Rapport om beskæftigelsesmæssig og social udvikling i Europa

Kommissionen har offentliggjort 2019-udgaven af den årlige Rapport om beskæftigelsesmæssig og social udvikling i Europa (ESDE-rapporten). I lyset af globale langsigtede tendenser såsom aldring, globalisering, teknologiske forandringer og klimaændringer, har ESDE-rapporten for 2019 fokus på bæredygtighed. Rapporten viser, at håndteringen af klimaændringer og fastholdelse af væksten går hånd i hånd. Den opstiller en række politiske løsningsmuligheder for at fastholde EU's konkurrenceevne, opretholde væksten og udbrede fordelene heraf til hele EU's befolkning og fremtidige generationer, og samtidig forfølge en ambitiøs omstilling til en klimaneutral økonomi. 2019-rapporten bekræfter også den fortsatte udvidelse af EU's økonomiske aktivitet med nye rekordniveauer inden for beskæftigelse og forbedring af sociale forhold.

Omstillingen til en kulstofneutral økonomi vil øge antallet af ledige stillinger og have betydning for arbejdsmarkedsstrukturen og jobfordelingen og for, hvilke færdigheder der er behov for. I 2030 forventes omstillingen at skabe yderligere 1,2 mio. job i EU ud over de 12 mio. nye job, der allerede forventes. Omstillingen kan mindske den igangværende jobpolarisering, der er en følge af automatisering og digitalisering, ved også at skabe arbejdspladser i mellemområdet, hvad angår løn og færdigheder, særlig inden for bygge- og anlægssektoren og fremstillingssektoren.

Dog skal det nævnes, at virkningerne af omstillingen vil variere fra land til land og fra sektor til sektor. Landene må derfor forberede sig på denne omstilling for at sikre, at personer i beskæftigelser, sektorer og regioner, der stadig er knyttet til kulstofintensive modeller, ikke lades i stikken. Det er af afgørende betydning at integrere den sociale dimension fra begyndelsen, f.eks. ved foranstaltninger, der yder indkomststøtte under omstillingen eller kombinerer højere energibeskatning med omfordeling. Social dialog kan også bidrage til en retfærdig omstilling ved at sikre inddragelse af arbejdstagere og arbejdsgivere.

Generelt viser rapporten, at EU er nødt til at investere i folks færdigheder og innovation for at fortsætte den økonomiske vækst. De virksomheder i EU, der klarer sig bedst, er dem, der investerer mest i arbejdstagernes uddannelse og arbejdsvilkår af høj kvalitet. Investeringer i færdigheder, kvalifikationer og formel voksenuddannelse støtter arbejdstagernes beskæftigelsesegnethed, lønstigning og virksomhedernes konkurrenceevne. ESDE-rapporten konstaterer også, at sociale investeringer, såsom adgang til børnepasning og førskoleundervisning, gør folk mere produktive og øger deres trivsel. Passende boliger til overkommelige priser gør det muligt for europæerne at udnytte deres potentiale på arbejdsmarkedet og deltage i samfundet.

Baggrund

Den årlige rapport om Beskæftigelsesmæssig og social udvikling i Europa indeholder en opdateret økonomisk analyse af tendenser vedrørende beskæftigelse og social udvikling i Europa og omhandler tilknyttede politiske løsningsmuligheder. Den er Kommissionens analytiske flagskibsrapport om beskæftigelse og sociale anliggender.

I Det Europæiske Råds nye strategiske dagsorden for 2019-2024 opfordres der til at tage hensyn til de ændringer, som den grønne omstilling, den teknologiske udvikling og globaliseringen afstedkommer, og samtidig sørge for, at ingen bliver ladt tilbage. Dette års ESDE-udgave ser nærmere på beskæftigelsesmæssige og sociale udviklinger i lyset af én af de fire hovedprioriteter i denne nye strategiske dagsorden – "opbygning af et klimaneutralt, grønt, retfærdigt og socialt Europa". Konklusioner, der fremlægges i ESDE, kan inspirere beslutningstagerne til, hvordan sådanne ambitiøse målsætninger kan nås. De vil også indgå i den politiske debat om beskæftigelsesaspekter af den strategiske langsigtede vision for en klimaneutral økonomi på den næste samling i Rådet af europæiske beskæftigelses- og socialministre (EPSCO) den 8. juli 2019.

Der er mange eksempler på, at Kommissionen fokuserer på at håndtere de udfordringer, der fremhæves i de årlige ESDE-rapporter. F.eks. gennem Kommissionens forslag fra maj 2018 til den flerårige finansielle ramme, hvori der afsættes flere midler til investeringer i mennesker, bl.a. gennem den nye Europæiske Socialfond Plus (ESF+) og en forbedret Europæisk Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF). Den europæiske søjle for sociale rettigheder samt initiativer og redskaber såsom dagsordenen for færdigheder i Europa, programmet for et digitalt Europa og ungdomsgarantien, den yderligere styrkelse af Erasmusprogrammet og Det Europæiske Solidaritetskorps bidrager alle til at forfølge disse mål.

Detaljer

Publikationsdato
4. juli 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark