Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel14. oktober 2020Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Renoveringsbølgen: fordobling af renoveringsprocenten for at nedbringe emissionerne, styrke genopretningen og mindske energifattigdom

Europa-Kommissionen har i dag offentliggjort sin strategi for en renoveringsbølge, der skal forbedre bygningers energimæssige ydeevne. Kommissionen sigter mod mindst at fordoble renoveringsprocenten i løbet af de næste ti år og mod at sikre større...

Renoveringsbølgen

Det vil forbedre livskvaliteten for de mennesker, der lever i og bruger bygningerne, reducere Europas drivhusgasemissioner, fremme digitalisering og øge genbrug og genanvendelse af materialer. Frem til 2030 er det målet at renovere 35 mio. bygninger og skabe op til 160,000 yderligere grønne job i byggesektoren.

Bygninger står for omkring 40 % af EU's energiforbrug og 36 % af drivhusgasemissionerne, men hvert år er det kun 1 % af dem, som gennemgår en energieffektiv renovering. Derfor er der det afgørende at træffe virkningsfulde foranstaltninger på området for at gøre Europa klimaneutralt inden 2050. Da næsten 34 millioner europæere ikke har råd til at opvarme deres bolig, er offentlige politikker til fremme af energieffektiv renovering også et tiltag til bekæmpelse af energifattigdom; politikkerne forbedrer menneskers sundhed og trivsel og bidrager til at reducere deres energiregninger. Kommissionen har i dag også offentliggjort en henstilling til medlemsstaterne om bekæmpelse af energifattigdom.

Strategien vil prioritere indsatsen på tre områder: dekarbonisering af opvarmning og køling, bekæmpelse af energifattigdom og renovering af de mindst energieffektive bygninger samt renovering af offentlige bygninger, f.eks. skoler, hospitaler og forvaltningsbygninger. Kommissionen foreslår at fjerne hindringer i hele renoveringskæden – fra udformningen af et projekt til dets finansiering og gennemførelse – ved hjælp af række politiske foranstaltninger, finansieringsværktøjer og instrumenter for teknisk bistand.

Renoveringsbølgen handler ikke kun om at gøre de eksisterende bygninger mere energieffektive og klimaneutrale. Den kan starte en gennemgribende transformation af vores byer og bebyggede områder. Renoveringsbølgen kan blive en mulighed for at starte en fremsynet proces, som har til formål at matche bæredygtighed med stil. Kommissionsformand Ursula von der Leyen har i den forbindelse bebudet, at Kommissionen vil lancere det nye "europæiske Bauhaus" for at fremme en ny europæisk æstetik, der kombinerer ydeevne med opfindsomhed. Alle skal have adgang til miljøer, hvor det er godt og bo, og det kunstneriske skal igen forenes med overkommelige priser i en ny bæredygtig fremtid.

Detaljer

Publikationsdato
14. oktober 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark