Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel9. december 2020Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Saltvandsindsprøjtning til danske Evaxions forskning i vaccine ved brug af kunstig intelligens

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) har underskrevet en låneaftale på 20 mio. EUR med Evaxion, støttet af "Infectious Disease Financing Facility" (finansieringsfaciliteten for infektionssygdomme) under EU-programmet "InnovFin – EU-finansiering af...

EIB/ Evaxion

Finansieringen vil understøtte Evaxions investeringer i forskning og udvikling, hvor virksomheden anvender AI (kunstig intelligens) til at bestemme de mest egnede mål for immunterapi, der er målrettet cancer og infektionssygdomme.

  • EIB underskriver en låneaftale på 149 mio. DKK med den danske virksomhed Evaxion Biotech A/S, der beskæftiger sig med forskning of udvikling inden for vacciner og immunterapi.
  • Evaxion vil bruge finansieringen til forskning og udvikling i forbindelse med virksomhedens to proprietære kunstig intelligens-platforme, som anvendes til at identificere nye vacciner og immunterapier.
  • Transaktionen støttes af Europa-Kommissionen gennem programmet "InnovFin – EU-finansiering af innovation", under "finansieringsfaciliteten for infektionssygdomme".

Det primære mål for forskningen baseret på Evaxions AI-baserede platform, vil kunne transformere udviklingsprocessen for vacciner og immunterapier. Programmerne målrettet mod Staphylococcus aureus og Pseudomonas aeruginosa, har til formål at identificere nye vacciner til at bekæmpe disse patogener, der har udviklet resistens over for almindelig antibiotisk behandling. EU-finansieringen vil støtte investeringerne i Evaxions AI-platform samt virksomhedens prækliniske og kliniske arbejde.

"Låneaftalen med EIB understeger Evaxions førende position i anvendelsen af AI inden for udvikling af nye vaccine og immunterapier. EIBs lån vil yderligere styrke Evaxions position inden for AI og understøtte udviklingen af nøgleprogrammer for virksomheden. Vi er stolte over aftalen med EIB som er et eksempel på kritisk finansiering af projekter der adresserer nogle af de største udfordringer inden for human sundhed." udtaler Lars Wegener, administrerende direktør i Evaxion.

Vice Præsident i EIB Christian Kettel Thomsen har denne kommentar: "Som EU's bank arbejder EIB på at sikre, at projekter med stor samfundsmæssig betydning får den finansiering, de har behov for. EIB glæder sig meget over at kunne støtte op om Evaxion. Anvendelsen af AI i udviklingen af vacciners og immunoterapier er ægte innovation og passer perfekt til EIB's overordnede hovedprioritet, nemlig at forbedre vilkårene for mennesker. I de senere år har Banken med sine investeringer i Danmark støttet mange innovative virksomheder, og dette er et fremragende eksempel."

Mariya Gabriel, EU-kommissær for innovation, forskning, kultur, uddannelse og ungdom, tilføjer: "Beskyttelsen af borgernes sundhed og indtagelsen af en førerposition inden for digital transformation er centrale prioriteter, der skaber fremgang og vækst i Europa. Dette EU-garanterede lån, som går til Evaxions vaccineforskning ved brug af kunstig intelligens, vil bidrage til at transformere lægemiddeludviklingsprocessen med henblik på behandling af cancer og infektionssygdomme."

Ikke blot styrker projektet europæisk forskning og udvikling, det vil også have en effekt ved at bevare og skabe arbejdspladser til højtuddannede i EU. Forskningen vil udelukkende foregå i Danmark og forventes at bidrage til teknologiske fremskridt inden for kunstig intelligens og dens anvendelsesmuligheder på sundhedsområdet. Projektet forventes derfor at få betydelige samfundsmæssige fordele i form af fremskridt inden for forskningen og en mindskelse af den byrde, sundhedssystemet må bære på grund af den stigende forekomst af multiresistente patogener.

Baggrundsinformation:

Den Europæiske Investeringsbank (EIB), som ejes af medlemsstaterne, varetager Den Europæiske Unions langfristede långivning. Den stiller langfristet finansiering til rådighed til sunde investeringer for at bidrage til EU's politiske mål. I 2019 stillede Banken godt 850 mio. EUR til rådighed i form af lån til danske projekter inden for forskellige sektorer, herunder servicesektoren, innovativ industri og SMV'er.

Inden for Horisont 2020-programmet, EU's rammeprogram for forskning og innovation for 2014-20, stiller Infectious Diseases Finance Facility (IDFF) finansielle produkter til rådighed, fra standardlånefinansiering til egenkapitallignende finansiering, med beløb på mellem 7,5 mio. EUR og 75 mio. EUR for innovative aktører, der udvikler innovative vacciner, lægemidler, medicinsk og diagnostisk udstyr eller ny forskningsinfrastruktur til bekæmpelse af infektionssygdomme. Projektomkostningerne kan omfatte omkostninger til kliniske forsøg, markedsføringstiltag som f.eks. markedsadgang, udvikling af prototyper eller industriel udrulning af nyt udstyr, omkostninger til præklinisk forskning og udvikling samt krav til driftskapital. Faciliteten stilles direkte til rådighed af EIB, som hidtil har udbetalt 241 mio. EUR inden for InnovFin IDFF.

Om Evaxion Biotech

Evaxion Biotech A/S er et AI-immunologi™ platforms selskab, der afkoder det humane immunsystem for at identificere og udvikle nye immunterapier mod cancer og infektionssygdomme. Baseret på Evaxions proprietær og skalerbare AI-immunologi kerneteknologi, udvikler Evaxion en bred pipeline af nye immunterapier, herunder tre patient-specifikke cancer immunterapier, hvoraf to er i klinisk fase 1/2a udvikling. Yderligere udvikler Evaxion vacciner til forebyggelse af bakterielle og virale infektioner, hvoraf et program er i præklinisk udvikling mod S. aureus infektion.

Detaljer

Publikationsdato
9. december 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark