Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel10. januar 2017Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Sikkerhed og sundhed på arbejdspladserne i EU

Investeringer i sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen forbedrer borgernes liv ved at forebygge ulykker og arbejdsrelaterede sygdomme. Kommissionens nye initiativ bygger videre på den tidligere indsats og har til formål at forbedre beskyttelsen af...

bygningsarbejdere_istock_thinkstock-web.jpg

Efter vedtagelsen af det første direktiv inden for dette område på EU-plan for 25 år siden har EU været en frontløber, hvad angår høje standarder for beskyttelse af arbejdstagerne mod sundheds- og sikkerhedsrisici på arbejdspladsen. Antallet af arbejdstagere, der mistede livet i arbejdsulykker, er faldet med næsten en fjerdedel siden 2008, og procentdelen af arbejdstagere i EU, som tilkendegiver, at de har mindst et sundhedsproblem, som er forårsaget eller blevet forværret af arbejdet, er faldet med næsten 10 %. Men der er fortsat store udfordringer: Det anslås, at omkring 160 000 europæere dør af sygdomme, der er forbundet med deres arbejde, hvert år. Beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen gennem opretholdelse og ajourføring af de høje europæiske standarder har topprioritet.

Baggrund

I 2012 indledte Kommissionen en omfattende evaluering af EU's lovgivning om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen (rammedirektivet og 23 tilknyttede direktiver). Denne evaluering indgik også i Kommissionens program for målrettet og effektiv regulering (Refit) og tog sigte på at gøre EU-lovgivningen enklere, mere relevant og effektiv.

En særlig prioritet for Kommissionen på området sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen er kampen mod kræft, som er den vigtigste årsag til arbejdsrelaterede dødsfald i EU. Kommissionen behandler dette som en prioriteret udfordring: Den 13. maj 2016 foreslog den foranstaltninger, der skal begrænse de europæiske arbejdstageres eksponering for 13 kræftfremkaldende kemikalier, i form af ændringer af direktivet om kræftfremkaldende stoffer og mutagener (2004/37/EF). Kommissionen følger i dag op på sin politiske forpligtelse med endnu et forslag, der skal løse problemerne vedrørende eksponering for yderligere syv prioriterede kemikalier. Kommissionen vil fortsat se på andre kræftfremkaldende stoffer for fortsat at beskytte arbejdstagerne og forbedre de erhvervsdrivendes vilkår i hele EU.

Detaljer

Publikationsdato
10. januar 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark