Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel16 Februar 2021Repræsentationen i Danmark

Sommerens lufthavnsslots...

På baggrund af Kommissionens forslag fra december 2020 har Rådet vedtaget en ændring af forordningen om lufthavnsslots, som letter kravene for luftfartsselskaber angående brug af lufthavnsslots i sommerfartplansæsonen 2021.

Lempelse af lufthavnsslotsreglerne vedtaget

Ændringen gør det muligt for luftfartsselskaber at give op til halvdelen af de lufthavnsslots, som de er blevet tildelt, tilbage.

Kommissionen er delegeret beføjelser i et år, efter ikrafttrædelsen af ændringen, og kan derfor om nødvendigt forlænge reglerne indtil udgangen af sommeren 2022.

Kommissionen kan også tilpasse anvendelsesraten indenfor et spænd på 30-70 %, afhængig af udviklingen i lufttrafikken.

Retsakterne offentliggøres i EU-Tidende i løbet af de kommende dage og træder i kraft dagen efter deres offentliggørelse.

Detaljer

Publikationsdato
16 Februar 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark