Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel23. november 2016Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Stærke banker skal støtte vækst og genskabe tillid

Kommissionen har fremlagt en omfattende pakke af reformer, der yderligere skal styrke EU-bankernes modstandsdygtighed.Dette forslag bygger på de gældende regler for bankvirksomhed i EU og har til formål at afslutte den lovgivningsmæssige dagsorden...

foto©hemera/Thinkstock

Bankerne spiller en central rolle i finansiering af økonomien og fremme af vækst og beskæftigelse. De er en vigtig kilde til finansiering for husholdninger og virksomheder.

I kølvandet på finanskrisen har EU efterstræbt en ambitiøs reform af reguleringen af den finansielle sektor for at genoprette den finansielle stabilitet og tilliden til markedet. Forslaget, der fremsættes i dag, har til formål at afslutte denne reformdagsorden ved at gennemføre de resterende elementer, der er væsentlige for yderligere at styrke bankernes evne til at modstå eventuelle chokvirkninger. Ved forslagene finpudses også visse aspekter af de nye lovgivningsmæssige rammer, når det er nødvendigt, for at gøre disse mere vækstorienterede og proportionelle i forhold til bankernes kompleksitet, størrelse og profil. Det omfatter også foranstaltninger, der understøtter SMV'er og infrastrukturinvesteringer.

De foranstaltninger, der foreslås i dag, indgår også i Kommissionens løbende indsats for at reducere risikoen i banksektoren som anført i meddelelsen "Hen imod fuldførelsen af bankunionen" (november 2015). De er også i overensstemmelse med konklusionerne fra Økofinrådet i juni, hvor Kommissionen blev opfordret til at fremlægge relevante forslag senest ved udgangen af 2016.

Kommissionen har også offentliggjort resultaterne af opfordringen til indsendelse af dokumentation om finansielle tjenesteydelser i EU

Opfordringen til indsendelse af dokumentation er en offentlig høring med fokus på den kumulative virkning af de nye bestemmelser vedrørende den finansielle sektor, der er indført siden krisen.

Den har modtaget hundredvis af svar fra interesserede parter, som bekræfter, at det samlede regelsæt er velfungerende og fremmer finansiel stabilitet, øget gennemsigtighed og beskyttelse af investorer og forbrugere. Resultaterne af opfordringen til indsendelse af dokumentation baner vej for en udbygning af dette regelsæt med det formål at fremme væksten og forbedre den måde, som lovgivningen virker på. Tilbagemeldingerne ligger til grund for visse centrale reformer, som skal gøre det lettere for SMV'er og investeringsprojekter at få adgang til finansiering.
Som svar på finanskrisen iværksatte EU en fuldstændig gennemgang af sine bestemmelser om finansielle tjenesteydelser og har siden 2009 vedtaget 40 retsakter. Disse reformer har stabiliseret markederne, forbedret bankernes kapitalgrundlag, genoprettet tilliden og gjort det finansielle system i EU stærkere og mere modstandsdygtigt. Samtidig er det vigtigt at tjekke, om de nye bestemmelser fungerer efter hensigten, og at have mod til at foreslå ændringer, hvis det ikke er tilfældet. Europa-Kommissionen har i forbindelse med sin opfordring til indsendelse af dokumentation vurderet de enkelte bestemmelsers samspil og deres samlede økonomisk virkning og truffet foranstaltninger i forbindelse med utilsigtede konsekvenser, uoverensstemmelser og mangler ved regelsættet.

Den meddelelse, der offentliggøres i dag, ledsages også af en særskilt rapport om forordningen om europæisk markedsinfrastruktur (EMIR), hvori det beskrives, hvordan bestemmelserne om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre bør forbedres.

Detaljer

Publikationsdato
23. november 2016
Forfatter
Repræsentationen i Danmark