Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel25. januar 2017Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Status på den europæiske grænse- og kystvagt

Kommissionen's status over de fremskridt, der er gjort, og det arbejde, der stadig mangler for at gøre det nye Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning fuldt operationelt.

border-coast-guard-web.jpg

Tre måneder efter oprettelsen af agenturet er der truffet vigtige foranstaltninger, herunder oprettelsen af obligatoriske udrykningsstyrker for grænsevagter og udstyr samt oprettelsen af nye puljer for indsatshold til brug ved tilbagesendelser. Disse kan indsættes til støtte for medlemsstaterne, som har den primære rolle og kompetence i forhold til at styrke kontrollen ved de ydre grænser. Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning har på nuværende tidspunkt mere end 1 550 ansatte udsendt for at støtte medlemsstaterne ved deres ydre grænser, hvilket supplerer de eksisterende nationale kapaciteter i medlemsstaterne på mere end 100 000 grænsevagter. Selv om dette udgør den største sammenlægning af medlemsstaternes ressourcer, der hidtil er foretaget, står Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtnings igangværende operationer stadig over for manglende personale, og medlemsstaterne er nødt til at sikre, at der bliver indsat tilstrækkeligt med personale.

Medlemsstaternes fælles investeringer og engagement for at sikre, at Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning så hurtigt som muligt er operationelt i fuldt omfang, er et konkret udtryk for medlemsstaternes tilsagn om at dele ansvaret og udvise solidaritet til gavn for fællesskabet. Medlemsstaterne er repræsenteret i bestyrelsen.

Baggrund

Oprettelsen af en europæisk grænse- og kystvagt, som Kommissionens formand Juncker bebudede i sin tale om Unionens tilstand den 9. september 2015, indgår i foranstaltningerne i den europæiske dagsorden for migration. Det skal styrke forvaltningen af og sikkerheden ved EU's ydre grænser og støtte de nationale grænsevagter, der indsættes af medlemsstaterne. Et Schengenområde uden indre grænser er kun holdbart, hvis de ydre grænser sikres og beskyttes effektivt.

Den 15. december 2015 fremlagde Europa-Kommission et lovgivningsforslag om oprettelse af et europæisk grænse- og kystvagtsystem, der skulle bygge på Frontex' eksisterende struktur, med henblik på at tackle de nye udfordringer og den politiske virkelighed, som EU står overfor, både hvad angår migration og intern sikkerhed. Forordningen om Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet på rekordtid på blot ni måneder.

Den europæiske grænse- og kystvagt blev iværksat den 6. oktober 2016 og er et nøgleelement i styrkelsen af kontrollen ved EU's ydre grænser. Når den fungerer i fuldt omfang, bør det muliggøre en tilbagevenden til Schengen-principperne om fri bevægelighed uden indre grænser.

EU-finansieringen af agenturet vil gradvis stige fra 250 mio. EUR i 2016 til 320 mio. EUR i 2020, og agenturets personale vil vokse fra 400 ansatte i 2016 til 1 000 ansatte i 2020.

Detaljer

Publikationsdato
25. januar 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark