Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel11. december 2018Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Statusrapport om sikkerhedsunionen...

Kommissionen har tirsdag den 11. december 2018 offentliggjort den 17. statusrapport om indførelsen af en effektiv og ægte sikkerhedsunion.

national-sikerhed_hemera_thinkstock_web.jpg

Baggrund

Spørgsmålet om sikkerhed har været en politisk prioritet, siden Juncker-Kommissionen tiltrådte – fra kommissionsformandens fremlæggelse af sine politiske retningslinjer i juli 2014 til den seneste tale om Unionens tilstand den 12. september 2018.

Den 14. december 2017 underskrev formændene for Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen en fælles erklæring om EU's lovgivningsmæssige prioriteter for 2018-2019, hvori de understregede, hvor vigtigt det er at beskytte borgernes sikkerhed bedre ved at give problemstillingen en central placering i EU's lovgivningsarbejde. Der blev lagt vægt på initiativer, der skal sikre, at medlemslandenes myndigheder ved, hvem der passerer EU's fælles ydre grænse, på oprettelse af indbyrdes kompatible EU-informationssystemer til sikkerhed, grænseforvaltning og migrationsstyring og på at styrke bekæmpelsen af terrorisme og hvidvaskning af penge.

I den europæiske dagsorden om sikkerhed (link is external) fastlægger Kommissionen retningslinjerne for arbejdet på området og de vigtigste tiltag, der skal sikre en effektiv EU-indsats mod terrorisme og trusler mod sikkerheden, bl.a. bekæmpelse af radikalisering, øget internetsikkerhed, afskæring af finansiering af terrorisme og forbedret informationsudveksling. Siden vedtagelsen af dagsordenen er der gjort væsentlige fremskridt med at gennemføre den, og det baner vejen for en ægte, effektiv sikkerhedsunion (link is external). Disse fremskridt afspejles i Kommissionens rapporter, som offentliggøres regelmæssigt.

Detaljer

Publikationsdato
11. december 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark