Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel4. juli 2017Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Støtte til Italien for at reducere migrationspresset og øge solidariteten

På baggrund af den stadig mere kritiske situation på den centrale Middelhavsrute foreslår Kommissionen en række foranstaltninger, der kan træffes øjeblikkeligt af EU-medlemsstaterne, Kommissionen og EU-agenturerne samt af Italien selv.

lampedusa1-web.jpg

På grundlag af de seneste to års indsats for at redde menneskeliv på havet og håndtere det stigende antal migranter, der kommer til Europa via den centrale Middelhavsrute, må alle aktører nu intensivere og fremskynde deres bestræbelser, så de står mål med den stadig mere presserende situation og de tilsagn, som EU's ledere har afgivet. De foranstaltninger, der foreslås i dag, bør danne grundlag for drøftelserne på det uformelle møde i Rådet om retlige og indre anliggender i Tallinn på torsdag.

De næste skridt

Kommissionen arbejder sammen med det estiske formandskab for Rådet, og de foranstaltninger, der præsenteres i dag, bør danne grundlag for drøftelserne om øjeblikkelig støtte til Italien på det uformelle møde i Rådet om retlige og indre anliggender på torsdag i Tallinn.

Baggrund

Den Europæiske Union og medlemsstaterne har gradvist udviklet en stærkere og tydeligere politisk indsats for at styre migrationsstrømmene og redde liv i det centrale Middelhavsområde (se her).

Men tabene af menneskeliv og de vedvarende strømme af primært økonomiske migranter på den centrale Middelhavsrute er en strukturel udfordring og fortsat et presserende og alvorligt problem.

På Det Europæiske Råds møde den 22.-23. juni 2017 forpligtede EU's ledere sig til at handle beslutsomt nu "ved at øge koordineringen og gennemførelsen af alle de elementer, der er indeholdt i Maltaerklæringen, partnerskabsrammen og den fælles Vallettahandlingsplan, understøttet af tilstrækkelige finansielle midler."

Kommissionen følger i dag op på Det Europæiske Råds konklusioner ved at pege på specifikke skridt, som de enkelte aktører kan og bør tage for at indfri disse forpligtelser.

Italien har allerede taget vigtige skridt til at støtte samarbejdet med Libyen om styring af migrationen og til yderligere at forbedre gennemførelsen af EU's migrationspolitik i Italien. Den nylige Minniti-lov har til formål at gøre det italienske system for asyl og tilbagesendelse mere effektivt, så man hurtigt kan identificere, hvem der har behov for beskyttelse, og samtidig træffe foranstaltninger for at lette en hurtig tilbagesendelse af økonomiske migranter.

Detaljer

Publikationsdato
4. juli 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark