Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel11. november 2020Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Sundhedspakke...

Kommissionen tager de første skridt til at opbygge den europæiske sundhedsunion og har fremlagt et sæt forslag, der skal styrke EU's rammer for sundhedssikkerhed og sikre de centrale EU-agenturer en større rolle i forbindelse med kriseberedskabet og...

Sikker adgang til sundhedsoplysninger på tværs af grænserne

For at intensivere bekæmpelsen af covid-19-pandemien og fremtidige sundhedskriser er der behov for større koordinering på EU-plan. På baggrund af erfaringerne fra den nuværende krise vil de forslag, der fremlægges styrke beredskabet og indsatsen under denne og fremtidige sundhedskriser.

I dagens forslag er der blevet sat fokus på at modernisere de eksisterende retlige rammer for alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler og sikre de centrale EU-agenturer en større rolle i forbindelse med kriseberedskab og -indsats, nemlig Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) og Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Stærkere EU-rammer for sundhedssikkerhed

For at sikre Kommissionen og EU-agenturerne et stærkere koordineringsmandat foreslår Kommissionen i dag en ny forordning om alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler. De nye rammer omfatter:

 • Styrkelse af beredskabet: EU's beredskabsplan og henstillinger for sundhedskriser og pandemier vil blive udarbejdet med henblik på vedtagelse af planer på nationalt plan kombineret med omfattende og gennemsigtige rammer for rapportering og revision. Udarbejdelsen af nationale planer vil blive støttet af Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme og andre EU-agenturer. Planerne vil blive revideret og stresstestet af Kommissionen og EU-agenturerne.
 • Styrkelse af overvågningen: Der vil blive oprettet et styrket, integreret overvågningssystem på EU-plan med brug af kunstig intelligens og andre avancerede teknologiske midler.
 • Forbedring af datarapporteringen: Der bliver krav til EU-landene om at optrappe deres rapportering af indikatorer for sundhedssystemer (f.eks. antal hospitalssenge, kapacitet til specialiseret behandling og intensivpleje, antal medicinsk uddannede medarbejdere osv.).
 • Erklæringen af en nødsituation på EU-niveau vil resultere i øget koordinering og muliggøre udvikling, lageropbygning og indkøb af kriserelevante produkter.

Stærkere og mere operationelle EU-agenturer

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme og Det Europæiske Lægemiddelagentur er gået forrest i EU's arbejde med at håndtere covid-19 siden udbruddet af pandemien. Covid-19 har imidlertid vist, at begge agenturer skal styrkes og udstyres med stærkere mandater for bedre at kunne beskytte EU's borgere og håndtere grænseoverskridende sundhedstrusler.

ECDC's mandat vil blive styrket, så det kan støtte Kommissionen og EU-landene på følgende områder:

 • epidemiologisk overvågning via integrerede systemer, der muliggør realtidsovervågning
 • beredskabs- og indsatsplanlægning, -rapportering og -revision
 • forelæggelse af ikkebindende anbefalinger og muligheder for risikostyring
 • kapacitet til mobilisering og indsættelse af EU's taskforce for sundhed, der skal yde bistand i forbindelse med indsatsen lokalt i EU-landene
 • opbygning af et netværk af EU-referencelaboratorier og et netværk for stoffer af menneskelig oprindelse.

Det Europæiske Lægemiddelagenturs mandat vil blive styrket, så det kan fremme en koordineret indsats på EU-plan over for sundhedskriser gennem:

 • overvågning og reduktion af risikoen for mangel på kritiske lægemidler og medicinsk udstyr
 • videnskabelig rådgivning om lægemidler, der potentielt kan behandle, forebygge eller diagnosticere de sygdomme, der forårsager disse kriser
 • koordinering af undersøgelser med henblik på at overvåge vacciners effektivitet og sikkerhed
 • koordinering af kliniske forsøg.

I dag fastlægger Kommissionen også hovedelementerne i forbindelse med den kommende beredskabsmyndighed på sundhedsområdet (Health Emergency Response Authority (HERA)), som skal foreslås inden udgangen af 2021. En sådan struktur ville være et vigtigt nyt element til støtte for en bedre indsats på EU-plan over for grænseoverskridende sundhedstrusler.

Detaljer

Publikationsdato
11. november 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark