Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel15. november 2023Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Talentmobilitet

Kommissionen har fremlagt en pakke om bl.a. oprettelse af en talentpulje og anerkendelse af tredjelandsstatsborgeres kvalifikationer

Tog

 

Pressemeddelelse

Faktablad

Baggrund:

En kvalificeret arbejdsstyrke er afgørende for EU-økonomiens konkurrenceevne og dens kapacitet til at skabe vækst og innovation. I mange sektorer og på tværs af alle kvalifikationsniveauer kæmper arbejdsgiverne med at finde de ansatte, de har brug for. Europas aldrende demografi skærper denne udfordring yderligere. EU er nødt til hurtigst muligt at træffe foranstaltninger til at øge arbejdsudbuddet.

Pakken indeholder en række gensidigt forstærkende tiltag, der skal gøre EU mere attraktivt for talenter. Tiltagene er rettet mod alle de typer færdigheder, som arbejdsgiverne menes at have brug for, og fjerner nogle af hindringerne for international rekruttering og sikrer, at tredjelandsstatsborgere kan udnytte deres færdigheder og kvalifikationer fuldt ud i Europa.

Pakken indeholder følgende elementer:

1) Meddelelse om maksimering potentialet ved talentmobilitet

2) Lovgivning om oprettelse af en EU-talentpulje

3) Henstilling om anerkendelse af tredjelandsstatsborgeres kvalifikationer

4) Henstilling om rammerne for læringsmobilitet

Initiativerne skal gennem EU's fælles støtte og styrke hjælpe medlemsstaterne i det globale talentkapløb. Nye værktøjer vil gøre det lettere at foretage jobmatching mellem arbejdsgivere i EU og tredjelandsstatsborgere og uddybe samarbejdet med partnerlande om mobilitet og udvikling af færdigheder.

Indsatsen bygger på det eksisterende arbejde, herunder pakken om færdigheder og talenter og pagten om migration og asyl og det igangværende samarbejde med tredjelande.

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
15. november 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark