Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel8. december 2017Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Tilstrækkelige fremskridt i første fase af Brexit-forhandlingerne

Kommissionen har henstillet til, at Det Europæiske Råd (artikel 50) konkluderer, at der er gjort tilstrækkelige fremskridt i første fase af artikel 50-forhandlingerne med Det Forenede Kongerige...

Brexit

Det er nu op til Det Europæiske Råd (artikel 50) den 15. december 2017 at træffe beslutning om, hvorvidt der er gjort tilstrækkelige fremskridt, og forhandlingerne således kan gå videre til anden fase.

Kommissionens vurdering er baseret på en fælles rapport, der blev vedtaget af forhandlerne for Kommissionen og Det Forenede Kongeriges regering og i dag blev godkendt af premierminister Theresa May ved et møde med Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker.

Efter Kommissionens opfattelse er der gjort tilstrækkelige fremskridt på alle tre prioritetsområder – borgernes rettigheder, dialogen om Irland/Nordirland samt den finansielle opgørelse – der er opstillet i Det Europæiske Råds retningslinjer af 29. april 2017. Kommissionens forhandler har sikret, at de valg, som EU-borgere har truffet med hensyn til at arbejde og bo i Det Forenede Kongerige, vil blive respekteret. EU-borgere, der er bosat i Det Forenede Kongerige, og borgere fra Det Forenede Kongerige, der er bosat i EU-27, vil efter Det Forenede Kongerige udtræden af EU have uændrede rettigheder. Kommissionen har også sørget for, at eventuelle administrative procedurer vil være billige og enkle for EU-borgere i Det Forenede Kongerige.

Hvad angår den finansielle opgørelse, er Det Forenede Kongerige enigt i, at forpligtelser, som EU-28 har indgået, vil blive honoreret af EU-28 og derfor også af Det Forenede Kongerige.

Med hensyn til grænsen mellem Irland og Nordirland anerkender Det Forenede Kongerige den særlige situation på øen Irland og har givet væsentlige tilsagn for at undgå en lukket grænse.

Fuldstændige oplysninger om Kommissionens vurdering kan findes i Kommissionens meddelelse om status for forhandlingerne med Det Forenede Kongerige.

De næste skridt: Hvis Det Europæiske Råd (artikel 50) er af den opfattelse, at der er gjort tilstrækkelige fremskridt, kan forhandlerne for Europa-Kommissionen og Det Forenede Kongeriges regering på basis af den fælles rapport og resultatet af forhandlingerne om andre brexit-spørgsmål begynde at udarbejde en udtrædelsesaftale i overensstemmelse med artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med retningslinjerne af 29. april 2017, og hvis medlemsstaterne er enige i Kommissionens vurdering, er Kommissionen rede til straks at indlede forhandlingerne om eventuelle overgangsordninger og at indlede sonderende drøftelser om de fremtidige forbindelser mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige.

Morgenmøde i EU

Baggrund

Den 29. marts 2017 underrettede Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union Det Europæiske Råd om sin beslutning om at udtræde af Den Europæiske Union. Den 29. april 2017 vedtog Det Europæiske Råd (artikel 50) en række politiske retningslinjer. Den 22. maj 2017 bemyndigede Rådet for Almindelige Anliggender (artikel 50) Europa-Kommissionen til at indlede forhandlinger med Det Forenede Kongerige og vedtog forhandlingsdirektiver (forhandlingsdirektiverne).

Forhandlingerne skal være afsluttet i efteråret 2018, således at udtrædelsesaftalen rettidigt kan indgås af Rådet efter godkendelse af Europa-Parlamentet og kan godkendes af Det Forenede Kongerige i henhold til dets egne procedurer inden den 29. marts 2019.

Detaljer

Publikationsdato
8. december 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark