Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel9. marts 2022Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Topmøde i Versailles

Uformelt møde mellem stats- og regeringscheferne i Versailles/Frankrig den 10.-11. marts 2022 om situationen i Ukraine samt om forsvar og energi m.m. - Versailleserklæringen...

Participation of Ursula von der Leyen, President of the European Commission, to the Informal Summit of Heads of State and Government on the European Growth and Investment Model for 2030

Fredag handlede det bl.a. også om den nye vækst- og investeringsmodel.
 

 

Indbydelse fra formand Charles Michel til medlemmerne af Det Europæiske Råd forud for deres uformelle møde 10.-11. marts 2022:

Rusland har bragt krigen tilbage til Europa. Denne uprovokerede og uberettigede militære aggression mod Ukraine overtræder groft folkeretten og underminerer den europæiske sikkerhed. Rusland påfører den ukrainske befolkning usigelige lidelser. Vi hylder det ukrainske folk for deres mod i forsvaret af deres land. Sammen med Ukraine står vi fast på frihedens og demokratiets side. Ukraine udgør en del af vores europæiske familie.

Som reaktion på Ruslands aggression har Den Europæiske Union vist enhed og styrke. Vi har pålagt Rusland de strengeste sanktioner, der nogensinde er vedtaget. Den Europæiske Union og dens medlemsstater yder koordineret humanitær, politisk, finansiel og materiel støtte til Ukraine. Medlemsstaterne udviser også umådelig stor solidaritet ved at huse utallige mennesker, der flygter fra krigen.

Konflikten og konsekvenserne af den vil være i centrum for vores uformelle møde i Versailles 10.-11. marts, som præsident Emmanuel Macron er så venlig at være vært for.

I de seneste år har vi over for adskillige kriser og udfordringer sammen engageret os i en ambitiøs strategisk dagsorden. I lyset af de seneste begivenheder er det mere presserende end nogensinde, at vi tager afgørende skridt til at opbygge vores suverænitet, reducere vores afhængighedr og udforme en ny vækst- og investeringsmodel.

På vores uformelle møde vil jeg derfor gerne fokusere på især tre spørgsmål:

    styrkelse af vores forsvarskapaciteter
    reduktion af vores energiafhængighed, navnlig af russisk gas, olie og kul, og
    opbygning af et mere robust økonomisk grundlag.

Vores møde begynder 10. marts kl. 17.30 med en udveksling af synspunkter med formanden for Europa-Parlamentet. Målet for den første dag er at fokusere på situationen i Ukraine samt på forsvar og energi. 11. marts vil vores morgenmøde og arbejdsfrokost omhandle den nye vækst- og investeringsmodel med deltagelse af formanden for Den Europæiske Centralbank og formanden for Eurogruppen.

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
9. marts 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark