Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel10. april 2018Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Trafiksikkerhed: 32 trafikdræbte pr. en million indbyggere i Danmark

Den foreløbige statistik over EU-trafiksikkerheden for 2017, som for andet år i træk viser et fald i antallet af trafikdræbte på ca. 2 %.

Trafiksikkerhed

25 300 mennesker mistede livet på EU's veje i 2017, hvilket er 300 færre end i 2016 (-2 %) og 6.200 færre end i 2010 (-20 %). Selv om det er en opmuntrende udvikling, bliver det nu en stor udfordring at nå EU's mål om at halvere antallet af trafikdræbte mellem 2010 og 2020. Desuden skønnes det, at 135 000 mennesker derudover blev alvorligt kvæstet i trafikken sidste år. Heraf var en stor del bløde trafikanter, dvs. fodgængere, cyklister og motorcyklister. Ud over alle ofrene påvirker antallet af trafikdræbte og kvæstede også samfundet som helhed med anslåede samfundsøkonomiske omkostninger på 120 mia. EUR om året. I lyset heraf bør alle aktører gøre en fornyet indsats for at gøre Europas veje mere sikre. Mens de nationale og lokale myndigheder står for størstedelen af den daglige indsats, f.eks. håndhævelse regler og oplysning, arbejder Kommissionen i øjeblikket på en række konkrete foranstaltninger med henblik på at gøre yderligere væsentlige fremskridt.

Med et gennemsnit på 49 trafikdræbte pr. en million indbyggere forblev EU's veje langt de sikreste i verden i 2017. Inden for EU kunne Sverige (25 trafikdræbte pr. en mio. indbyggere), Det Forenede Kongerige (27), Nederlandene (31) og Danmark (32) oplyse de bedste tal i 2017. Sammenlignet med 2016 indberettede Estland og Slovenien de største fald i antallet af trafikdræbte med henholdsvis 32 og 20 %.

Desuden er der i 2017 sket en yderligere formindskelse af forskellen mellem medlemsstaterne, idet kun to medlemsstater har registreret en dødelighed på over 80 dræbte pr. en mio. indbyggere (Rumænien og Bulgarien).

Fremtidsudsigter

Med udgangspunkt i ministererklæringen om trafiksikkerhed fra marts 2017 arbejder Kommissionen i øjeblikket på en ny trafiksikkerhedsramme for 2020-2030 og en række konkrete foranstaltninger, som skal bidrage til at gøre vejene mere sikre. Det vil muligvis omfatte en revision af EU's regler om køretøjers sikkerhed og om forvaltningen af vejinfrastrukturens sikkerhed samt et initiativ med henblik på at sikre overgangen til samarbejdende, opkoblet og autonom mobilitet.

Kommissionen planlægger at forelægge disse foranstaltninger i foråret 2018.

Detaljer

Publikationsdato
10. april 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark