Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel1. marts 2023Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Trafiksikkerhed i EU

Kommissionen har fremlagt forslag om førerbeviser, grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafikforseelser samt et forslag om frakendelse af førerretten

Veje

Pakken består af tre forslag til lovgivning:

  • Forslag om førerbeviser: Dette forslag omfatter digitalisering af førerbeviser, længere gyldighedsperiode, tilpasning af prøver og køreskoleprogrammer, bl.a. miljøvenlig kørsel og øget fokus på bløde trafikanter, standarder for lægeundersøgelser og systematisk, hyppige undersøgelser af førere over 70.
  • Forslag om udveksling af oplysninger: Dette forslag vil udvide listen over trafikforseelser, der får konsekvenser på tværs af grænserne, bl.a. manglende overholdelse af afstanden til forankørende og farlige overhalinger. Forslaget vil også indføre platform med færdselsreglerne i alle medlemsstater og muligheden for onlinebetaling af alle bøder for trafikforseelser.
  • Forslag om frakendelse af førerbevis: Kørsel i spiritus- eller narkotikapåvirket tilstand og forseelser, der fører til død eller legemsbeskadigelse, vil medføre frakendelse af førerretten i hele EU. Det land, hvor forseelsen blev begået, skal anmode den pågældende førers hjemland om at sørge for, at førerretten frakendes.

Pressemeddelelse

Forslag til revision af direktivet om kørekort - KOM(2023)127

Forslag til revision af direktiv (EU) 2015/413 om fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser - KOM(2023)126

Forslag til direktiv om virkningerne på EU-plan af visse afgørelser om frakendelse af førerretten - KOM(2023)128

Spørgsmål og svar

Faktablad

Pressekonference med kommissær Adina Vălean om trafiksikkerhedspakken

Trafiksikkerhed i EU: antallet af dødsfald er lavere end niveauet før pandemien, men det går stadig for langsomt fremad

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
1. marts 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark