Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel14. november 2016Repræsentationen i Danmark

Uafhængig evaluering af investeringsplanen

Kommissionen byder den uafhængige evaluering af investeringsplanen for Europa, som EY har offentliggjort, velkommen.Rapporten underbygger behovet for at forstærke, forlænge og udvide Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer (EFSI), der er...

investEU logo

Kommissionen foreslog denne udvidelse den 14. september i Kommissionsformand Juncker's tale om Unionens tilstand for at bygge oven på de resultater, der allerede er opnået for så vidt angår styrkelse af Europas konkurrenceevne og stimulering af investeringer for at skabe beskæftigelse.

Rapporten bekræfter, at EFSI-mekanismen kan mobilisere yderligere investeringer i realøkonomien: EFSI gør det muligt for Den Europæiske Investeringsbank (EIB) at være mere risikovillig; EU's budgetgaranti fungerer godt; SMV-finansiering under EFSI har været vellykket; og der er et klart behov for teknisk bistand til at styrke den stabile strøm af europæiske projekter.

Detaljer

Publikationsdato
14. november 2016
Forfatter
Repræsentationen i Danmark