Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel14. februar 2023Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Udledningsfrie busser og rene lastbiler: Europa-Kommissionen fremlægger ambitiøst forslag

elektrisk bus

Nuludledning fra bybusser i 2030 og 90 procent lavere udledning fra lastbiler i 2040. Europa-Kommissionen har i dag foreslået ambitiøse udledningsmål for nye tunge køretøjer. Lastbiler, bybusser og fjernbusser står for over 6 procent af EU's samlede drivhusgasudledning og for mere end 25 procent af udledningen fra vejtransport. Derfor spiller sektoren en afgørende rolle for at nå EU's klimamål. 

”Efterspørgslen på transport stiger støt, og samtidig skal drivhusgasudledningerne ned. Dette ambitiøse forslag skal sikre, at der er plads til begge dele,” siger repræsentationschef for Europa-Kommissionen i Danmark Per Haugaard. 

Forslaget lægger op til strengere regler for næsten alle nye tunge køretøjer sammenlignet med 2019-niveauerne. Det betyder, at nye køretøjer skal leve op til: 

  • 45 procent lavere udledning fra 2030 

  • 65 procent lavere udledning fra 2035 

  • 90 procent lavere udledning fra 2040 

 

Et Europa uden fossile brændsler 

Kommissionen foreslår også, at alle at nye bybusser skal være udledningsfrie fra 2030, hvilket blandt andet vil forbedre luftkvaliteten i byerne. 

Forslaget vil være et skridt i den rigtige retning for energiomstillingen, da det vil mindske efterspørgslen på fossile brændstoffer og gøre EU's transportsektor mere energieffektiv. 

”Den offentlige transport er rygraden i en moderne by, og busser uden udledninger er ikke bare gode for klimaet, de gavner også luftkvaliteten og sundheden,” udtaler Per Haugaard. 

Europæiske transportoperatører og -brugere kan med forslaget se frem til lavere brændstofomkostninger, når der sikres en bredere anvendelse af mere energieffektive køretøjer. Det er helt på linje med den europæiske grønne pagt (European Green Deal) og RePowerEU. 

 

Mere information 

Forslag 

Bilag til forslaget 

Konsekvensanalyse af forslaget 

Spørgsmål & svar 

Faktablad 

Websted for tunge køretøjer 

Detaljer

Publikationsdato
14. februar 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark