Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel28. november 2023Repræsentationen i Danmark

Udrulning af el-net i EU

Kommissionen har tirsdag den 28. november 2023 offentliggjort en handlingsplan for udrulning af el-net og indstiller 166 grænseoverskridende energiprojekter til EU-støtte

Elnet

 

Pressemeddelelse

Handlingsplan - KOM(2023)757

Spørgsmål og svar

Faktablad

Kommissionen indstiller 166 grænseoverskridende energiprojekter til EU-støtte for at bidrage til gennemførelsen af den europæiske grønne pagt

Spørgsmål og svar om den nye liste over EU-energiprojekter af fælles og gensidig interesse

Tale ved kommissær Kadri Simson om EU’s handlingsplan for elnet og den første liste over EU-projekter af fælles og gensidig interesse på den fjerde udgave af ”PCI Energy Days”

 

Baggrund

EU har et af de mest omfattende og robuste net i verden, der leverer el til millioner af borgere. Vores velsammenkoblede energimarkeder har vist sig at være et vigtigt aktiv til at sikre stabile forsyninger i løbet af energikrisen. EU har indført en retlig ramme til at støtte udrulning af elnet med den reviderede TEN-E-forordning, det reviderede direktiv om fremme af vedvarende energi og forslag om en retsakt om nulemissionsindustri og en revideret udformning af elmarkedet.

For at opfylde målene i REPowerEU-planen om at stoppe import af russiske fossile brændstoffer og det senest vedtagne mål om at nå en andel på 42,5 % med en ambition på 45 % af vedvarende energi senest i 2030 har EU behov for opgraderede net og styrket energiinfrastruktur. EU's nethandlingsplan blev bebudet i den europæiske handlingsplan for vindkraft, som Kommissionen har fremlagt i sidste måned. Det følger efter det første forum for elnet på højt plan, der blev afholdt af det europæiske net af transmissionssystemoperatører for elektricitet (ENTSO-E) under protektion af Europa-Kommissionen i september. 

Den handlingsplan, der blev fremlagt i dag, præsenteres sammen med et udvalg af vigtige grænseoverskridende energiinfrastrukturprojekter for EU's første liste over projekter af fælles og gensidig interesse, der vil bidrage til at bringe EU's energiinfrastruktur i overensstemmelse med klimamålene. Den ledsages også af en pagt om engagement for at sikre et bredt engagement hos interessenterne i udvikling af elnet.

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
28. november 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark