Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel17. juni 2022Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Ukraines, Georgiens og Moldovas ansøgning om EU-medlemskab

Kommissionen har femlagt sin udtalelse de tre landes ansøgning om medlemskab af Den Europæiske Union

 Georgia Moldova Ukraine

Kommissionen har på Rådets opfordring afgivet udtalelse om Ukraines, Moldovas og Georgiens ansøgninger om EU-medlemskab.

Udtalelserne er baseret på Kommissionens vurdering på baggrund af tre kriterier for tiltrædelse af EU, som er aftalt med Det Europæiske Råd:

Politiske kriterier, økonomiske kriterier og landets evne til at påtage sig EU-medlemskabets forpligtelser (EU-retten).

I udtalelserne tages der også højde for Ukraines, Moldovas og Georgiens bestræbelser på at implementere deres forpligtelser i henhold til associeringsaftalerne, herunder det vidtgående og brede frihandelsområde (DCFTA), som omfatter betydelige dele af EU-retten.

Kommissionen anbefaler Rådet, at Ukraine, Moldova og Georgien får et perspektiv om at blive medlem af Den Europæiske Union.

Kommissionen anbefaler, at Ukraine og Moldova tildeles kandidatstatus, forudsat at der tages en række skridt på forskellige områder, og - for Georgiens vedkommende - efter at et bestemt antal prioriteter er adresseret.

På baggrund af Kommissionens udtalelser skal EU-medlemsstaterne nu enstemmigt beslutte de næste skridt.


Pressemeddelelse

Baggrundsmemo om Ukraine

Baggrundsmemo om Georgien

Baggrundsmemo om Moldova

 

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
17. juni 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark