Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel13. september 2016Repræsentationen i Danmark

Unionens tilstand 2016

Onsdag den 14. septemberholdt formanden for Europa-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, sin tale om Unionens tilstand i Europa-Parlamentet. Følg med torsdag den 15. september kl. 11:00, når 3 unge stiller formanden spørgsmål - Klik her...

SOTU banner

Baggrunden:

Talen om Unionens tilstand giver normalt startskuddet til en dialog mellem Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på at forberede Kommissionens arbejdsprogram for det kommende år (i dette tilfælde 2017).

Formanden for Europa-Kommissionen holder sin tale om Unionens tilstand hvert år i september i Europa-Parlamentet. I talen gøres der status over, hvad der er opnået i det sidste år, og prioriteterne for det kommende år præsenteres. Formanden forklarer også, hvordan Kommissionen vil tackle de mest presserende udfordringer, som Den Europæiske Union står over for.

Talen om Unionens tilstand er forankret i Lissabontraktaten og i rammeaftalen af 2010 om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen, hvori det ligeledes fastlægges, at formanden tilsender formanden for Europa-Parlamentet og rådsformandskabet en detaljeret hensigtserklæring om, hvilke foranstaltninger Kommissionen agter at træffe i form af lovgivning og andre initiativer frem til udgangen af det følgende år.

Jean-Claude Juncker holdt sin første tale om Unionens tilstand den 9. september 2015, efter at han trådte til som formand for Europa-Kommissionen i november 2014.

Følg også med på#SOTEU

Detaljer

Publikationsdato
13. september 2016
Forfatter
Repræsentationen i Danmark