Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel31. maj 2018Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

USA's told på stål og aluminium rammer EU...

USA har tilkendegivet, at fra og med den 1. juni 2018 vil USA pålægge importeret stål og aluminium fra EU yderligere told på henholdsvis 25 % og 10 %.

USA's told på stål og aluminium rammer EU...

Europa-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker: “I dag er en dårlig dag for verdenshandelen. EU kan ikke undlade at reagere. Vi vil øjeblikkeligt indlede en procedure for bilæggelse af tvister ved #WTO og vil annoncere vores kompenserende foranstaltninger inden for de næste timer. Ensidige foranstaltninger er totalt uacceptable."

Baggrund

De amerikanske foranstaltninger påvirker EU-eksport til en værdi af 6,4 mia. euro i 2017. EU har forberedt sig over de seneste måneder, samtidig med at EU har arbejdet for at undgå denne situation, og EU er nu klar til at reagere på de amerikanske handelsbegrænsninger på stål og aluminium på en hurtig, konsekvent og forholdsmæssig måde, der fuldt ud lever op til Verdenshandelsorganisationens (WTO) krav.

EU vil den 1. juni lægge sag an mod USA ved WTO. Det besluttede kommissærkollegiet den 29. maj, og medlemsstaterne blev konsulteret samme dag. USA's foranstaltninger har primært til hensigt at beskytte den indenlandske industri i USA fra konkurrence fra import, hvilket er en klar overtrædelse af WTO's regler. Udover den bilæggelse af vores tvist ved WTO, som vi har iværksat mod de amerikanske foranstaltninger, så har vi også koordineret tiltag på dette område med andre påvirkede parter.

For så vidt angår de amerikanske toldforanstaltninger, så vil EU benytte en mulighed, der følger WTO's regler, for at bringe situationen i balance igen ved at lægge straftold på en række amerikanske produkter. Niveauet af den told, der vil blive pålagt, vil afspejle den skade, som de nye amerikanske handelsbegrænsninger påfører EU-produkter.
Listen over de amerikanske produkter er klar: europæiske interessenter blev hørt, og medlemsstaterne støtter op om listen. EU lod den 18. maj WTO vide, at EU muligvis ville søge at bringe situationen i balance igen, og i henhold til organisationens regler udløse sine foranstaltninger efter 30 dage. Kommissionen vil nu i koordination med medlemsstaterne træffe en formel afgørelse om at indlede genskabelsen af balancen.

Kommissionen er fast besluttet på at beskytte EU's stål- og aluminiumsmarkeder mod yderligere import, der kunne komme ind i EU som en følge af lukningen af det amerikanske marked. En undersøgelse om en mulig indførelse af beskyttelsesforanstaltninger for så vidt angår stål blev iværksat den 26. marts. Kommissionen har ni måneder til at afgøre om det er nødvendigt med beskyttelsesforanstaltninger. Denne afgørelse kan også træffes langt tidligere i forløbet, hvis undersøgelsen bekræfter nødvendigheden af hurtige tiltag. Kommissionen har også forberedt indførelsen af et overvågningssystem for import af aluminium, hvis det skulle blive nødvendigt med tiltag i den sektor.

Detaljer

Publikationsdato
31. maj 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark