Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel27. februar 2019Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Vinterpakken for det europæiske semester

Kommissionen har fremlagt den såkaldte vinterpakke, som er en hjørnesten i det europæiske semester for økonomisk samordning. Udover rapporter om hver enkelt medlemsstat – landerapporterne – så har Europa-Kommissionen også undersøgt nogle EU...

Vinterpakken for det europæiske semester

Landerapporten for Danmark viser, at:

• den fordelagtige økonomiske situation har været med til at mindske overskuddet på de løbende poster og husholdningsgælden, men der resterer stadig udfordringer
• arbejdsmarkeds- og pensionsreformer har løftet antallet af personer i beskæftigelse til historiske høje niveauer. Virksomhederne rapporterer dog i stigende grad om mangel på faglærte arbejdstagere, og regeringen er bagud i forhold til sine mål for 2025 om at fremme væksten i produktivitet og arbejdsudbuddet
• vækst i produktiviteten har navnlig været svag i servicesektorer, som vender sig mod den indenlandske efterspørgsel, selv om det har ligget højt på regeringens dagsorden
• overskud af de private opsparinger er dukket op i Danmark, og det afspejles i det stadigt store overskud på de løbende poster. Det har øget værdien af husholdningernes boliger og pensionsmidler
• værdien af disse aktiver er stadig større end husholdningernes gæld, og politiske indgreb har styrket husholdningernes evne til at modstå økonomiske chok. Husholdningsgældens høje niveau betyder dog — sammenholdt med overvurderede huspriser — at husholdninger er sårbare overfor pludselige ændringer i renteniveauet eller økonomien.

Baggrund:

I sin årlige vurdering af den økonomiske og sociale situation i medlemsstaterne understreger Kommissionen i dag behovet for at fremme investeringer, føre en ansvarlig finanspolitik og gennemføre veludformede reformer.

Udfordringerne er meget forskellige fra land til land og kræver hensigtsmæssige og målrettede politiske tiltag.

Dette er en del af den så kaldte Økonomiske Semester, som har til hensigt at stabilisere økonomierne og få en stabil udvikling.

Baseret på indeholdet i rapporten og de nationale reformprogrammer som medlemsstaterne fremlægger i april måned, vil Kommissionen til maj fremlægge forslag til landsspecifikke anbefalinger, som vedtages af medlemsstaterne.

Detaljer

Publikationsdato
27. februar 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark