Skip to main content
Repræsentation i Danmark logo
Repræsentation i Danmark

Filtrer efter

Dagsordener (60)

RSS
Viser resultaterne 10 til 20
Tidsplan |

Emnerne var bl.a. den fremtidige retlige ramme for et system af generelle toldpræferencer, der giver udviklingslande handelsfordele og en revision af Solvens II-direktivet (tilsynsregler for forsikringer)...

Tidsplan |

Emnerne bliver situationen i Afghanistan, den årlige strategiske fremsynsrapport og et nyt borgerinitiativ...

Tidsplan |

Emnerne bliver bl.a. bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissioner, et system for handel med kvoter for drivhusgasemissioner, luftfartens bidrag, vedvarende og kulstoffattige brændstoffer i søtransport, styrkelse af præstationsnormer for nye personbiler og EU's nye skovstrategi

Tidsplan |

Kommissionen forelægger ny strategi, der skal gøre EU's finansielle system mere bæredygtigt, og foreslår ny EU-standard for grønne obligationer