Skip to main content
Representation in Denmark logo

Repræsentationen i Danmark: Offentliggjorte udbud

Udbud lanceret af Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark

Repræsentationen indkøber såvel varer som tjenesteydelser. Alle offentlige udbud offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og her på siden.

Igangværende udbudsprocedure(r)

  • Ingen pt.

Åbne udbudsprocedurer

Oversigt over kontrakter for beløb på mellem 15 000 og 139 000 EUR, som Repræsentationen i Danmark indgik i 2016 til 2021- opdateres løbende:
 

Liste over kontrakter til en værdi mellem 15 000 EUR og 139 000 EUR, som Repræsentationen i Danmark indgik i 2020

  • Podcast serie om Europas Fremtid
  • Livestreaming og webinar serviceydelser
  • Sprogundervisning dansk, fransk og engelsk

Liste over kontrakter til en værdi mellem 15 000 EUR og 139 000 EUR, som Repræsentationen i Danmark indgik i 2019

  • Daglig medie overvågning

Liste over kontrakter til en værdi mellem 15 000 EUR og 139 000 EUR som Repræsentationen i Danmark indgik i 2018

  • Ingen...!

Liste over kontrakter til en værdi mellem 15 000 EUR og 135 000 EUR som Repræsentationen i Danmark indgik i 2017

  • Indkaldelse af forslag til at drive Europe Direct informationscentre

Liste over kontrakter til en værdi mellem 15 000 EUR og 135 000 EUR som Repræsentationen i Danmark indgik i 2016

  • Digitalisering og udvikling af interaktive elementer til dilemmaspil i Europa-Husets nye interaktive besøgscenter

Lukkede udbudsprocedurer

På websitet for finansiel gennemsigtighed er det muligt at søge på modtagere af finansiering via EU's budget, som er betalt direkte af Kommissionen (siden 2007) samt modtagere af finansiering fra Den Europæiske Udviklingsfond (siden 2010) - Klik her...