Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark

Repræsentationen i Danmark: Offentliggjorte udbud

Udbud lanceret af Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark

Repræsentationen indkøber såvel varer som tjenesteydelser. Alle offentlige udbud offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og her på siden.

Igangværende udbudsprocedure(r)

 • Medie overvågning  – Reference: COMM-PN-2023-000325
  Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark planlægger at lancere et udbud på overvågning af danske medier, for at indgå en forventet 4-årig servicekontrakt med planlagt opstart 1. august 2023.
  Udbudsmaterialet udsendes omkring den 12. maj 2023.
  Interesserede kan skrive til comm-rep-dk-tenders@ec.europasenest den 10. maj 2023 for at få tilsendt udbudsmaterialet.

Åbne udbudsprocedurer

Oversigt over kontrakter for beløb på mellem 15 000 og 139 000 EUR, som Repræsentationen i Danmark indgik i 2016 og frem- opdateres løbende:
 

Liste over kontrakter til en værdi mellem 15 000 EUR og 139 000 EUR, som Repræsentationen i Danmark indgik i 2022

 • Folkemødet 2022
 • Moderatorer til Folkemødet 2022
 • Indstik i grønlandsk avis

Liste over kontrakter til en værdi mellem 15 000 EUR og 139 000 EUR, som Repræsentationen i Danmark indgik i 2021

 • Europa Direct Informationscentre 2021-2025
 • Folkemødet 2021

Liste over kontrakter til en værdi mellem 15 000 EUR og 139 000 EUR, som Repræsentationen i Danmark indgik i 2020

 • Podcast serie om Europas Fremtid
 • Livestreaming og webinar serviceydelser
 • Sprogundervisning dansk, fransk og engelsk

Liste over kontrakter til en værdi mellem 15 000 EUR og 139 000 EUR, som Repræsentationen i Danmark indgik i 2019

 • Folkemødet 2019
 • Daglig medie overvågning
 • Vikarassistance

Liste over kontrakter til en værdi mellem 15 000 EUR og 139 000 EUR som Repræsentationen i Danmark indgik i 2018

 • Folkemødet 2018

Liste over kontrakter til en værdi mellem 15 000 EUR og 135 000 EUR som Repræsentationen i Danmark indgik i 2017

 • Indkaldelse af forslag til at drive Europe Direct informationscentre

Liste over kontrakter til en værdi mellem 15 000 EUR og 135 000 EUR som Repræsentationen i Danmark indgik i 2016

 • Digitalisering og udvikling af interaktive elementer til dilemmaspil i Europa-Husets nye interaktive besøgscenter

Lukkede udbudsprocedurer

På websitet for finansiel gennemsigtighed er det muligt at søge på modtagere af finansiering via EU's budget, som er betalt direkte af Kommissionen (siden 2007) samt modtagere af finansiering fra Den Europæiske Udviklingsfond (siden 2010) - Klik her...