Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel5. maj 2020Repræsentationen i Danmark1 min læsetid

Ændring og forlængelse af dansk ordning om kompensation af virksomheder godkendt

Kommissionen har konkluderet, at Danmarks planer om at forlænge og ændre en tidligere godkendt ordning med kompensationer til virksomheder, der er særligt berørt af coronavirusudbruddet, er i overensstemmelse med EU’s regler om statsstøtte, navnlig...

Den eksisterende ordning blev godkendt den 8. april 2020.

Danmark har meddelt følgende ændringer til ordningen:

  • i) virksomheder, der kan påvise et fald i omsætningen på mere end 35 % på grund af coronavirusudbruddet i perioden fra den 9. marts til den 9. juni 2020, er nu berettigede til at modtage støtte (fremfor et omsætningsfald på 40 % under den tidligere godkendte ordning)
  • ii) ordningen gælder nu også for offentlige virksomheder
  • iii) den maksimale støtte per virksomhed er forøget fra 8 millioner EUR til 15 millioner EUR
  • iv) metoden, hvormed man vurderer en potentiel overkompensation til virksomheder, som allerede oplevede tab i 2019, er tilpasset, så der tages hensyn til strukturelt overskudsgivende virksomheders situation.

Det gælder navnlig virksomheder, som oplevede tab i 2019 på grund af særlige omstændigheder, men generelt har været overskudsgivende i de seneste år. Gyldigheden af ordningen blev desuden forlænget til den 8. juli 2020, og budgettet forøgedes med 3 milliarder EUR, hvorved ordningens samlede budget kommer op på 8,4 milliarder EUR. Endelig har de danske myndigheder forpligtet sig til en styrket efterfølgende kontrol baseret på nettotab for at beregne de faktiske tab og undgå overkompensation.

Kommissionen har på den baggrund godkendt ordningen i henhold til EU’s regler om statsstøtte, navnlig artikel 107, stk. 2, litra b), i TEUF, som giver Kommissionen mulighed for at godkende statsstøtteforanstaltninger, som medlemsstaterne træffer for at kompensere virksomheder for skader, der er forårsaget af usædvanlige begivenheder, såsom coronavirusudbruddet.

Detaljer

Publikationsdato
5. maj 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark