Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel12. oktober 20211 min læsetid

Aftale om Østersø-fiskeri næste år

Rådet for Den Europæiske Union har i dag indgået en aftale om fiskerimuligheder i Østersøen i 2022 baseret på Kommissionens forslag.

Brexitforberedelser for EU's fiskeri...

Aftalen kommer på et vigtigt tidspunkt for Østersøen, eftersom forurening har ført til miljømæssigt pres og udfordringer for fiskebestandene.


Rådet har godkendt fiskerimuligheder for adskillige bestande, som medfører betydeligt færre fiskerimuligheder, såsom en mindskelse på 88 % for torsk i den vestlige del af Østersøen. Rådet enedes også om yderligere forvaltningsforanstaltninger for at genoprette bestandene, såsom begrænsning af fiskeri til uundgåelige bifangster af laks i den sydlige del af hovedbassinet og sild i den vestlige del af Østersøen samt udvidet gydelukning og forbud mod rekreativt fiskeri af torsk i den vestlige del af Østersøen.

Aftalen om den fælles anbefaling fra medlemsstaterne rundt om Østersøen for mere selektivt fiskeriudstyr for fladfisk er et nyt trin i fiskeriforvaltning, som gør det muligt at øge den samlede tilladte fangstmængde (TAC) for rødspætter uden at udgøre en fare for de lidende torskebestand.

Rådet enedes om øgede fiskerimuligheder for sild i Rigabugten og brisling og laks i Den Finske Bugt.

Detaljer

Publikationsdato
12. oktober 2021