Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel21. december 2023Repræsentationen i Danmark

Betalingsanmodning fra Danmark modtaget

Kommissionen har modtaget betalingsanmodning fra Danmark inden for rammerne af genopretnings- og resiliensfaciliteten

denmark.jpg

Danmarks anden betalingsanmodning beløber sig til 422 mio. euro (ca. 3,1 mia. kroner) i tilskud (efter modregning af forfinansiering) og vedrører 6 milepæle og 12 mål. Denne betalingsanmodning dækker forandringsfremmende reformer og vigtige investeringer i flere områder, herunder digitalisering af sundhedsforvaltningen, energieffektivitet, cybersikkerhed, sundhedspleje samt forskning og innovation inden for den grønne omstilling. Danmarks samlede genopretnings- og resiliensplan vil blive finansieret gennem 1,6 mia. euro i tilskud.

Betalinger under genopretnings- og resiliensfaciliteten er resultatbaserede og betingede af, at Danmark gennemfører de reformer og investeringer, som er beskrevet i landets genopretnings- og resiliensplaner. Kommissionen vil nu vurdere anmodningen og derefter sende sin foreløbige vurdering af opfyldelsen af de milepæle og mål, som er påkrævet for denne udbetaling til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg.

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
21. december 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark